Pressiteated

Ökoloogia keskust juhib Jaanus Terasmaa

Kevadel valisid Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse akadeemilised töötajad keskuse uueks juhatajaks vanemteadur Jaanus Terasmaa, kes võttis 1. novembril üle juhtaja rolli Mihkel Kangurilt.

Jaanus Terasmaa

Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskust juhib järgmised kolm aastat vanemteadur Jaanus Terasmaa, otsuse tegid keskuse akadeemilised töötajad.

Uue juhi sõnul on Ökoloogia keskuse missioon olla Eesti juhtiv teaduskeskus ja tunnustatud ekspert veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide ja nende arengu uurimises. Uuematetest suundadest on olulised ökosüsteemiteenused, põhjavee ja pinnaveeökosüsteemide vahelised seosed, looduspõhised lahendused ning rohemajanduse temaatika, samuti Tallinna Ülikooli tõeliselt roheliseks ülikooliks muutmine. „Just viimane on oluline ülikooli tuntuse tõstmisel tulevaste tudengite hulgas,“ lausus Terasmaa.   

Lisaks teaduse kõrgetasemelisena hoidmisele, keskkonnahariduse, loodushoiu ja jätkusuutliku arengu edendamisele ning nii ülikoolis kui ka välispartneritega tehtava koostöö arendamisele on Ökoloogia keskuse siht oma tuntuse suurendamine, mis omakorda peaks tagama jätkusuutlikkuse ning järelkasvu. 

Tallinna Ülikooli vilistlane Jaanus Terasmaa on kaitsnud doktorikraadi teemal „Sestonivood ja settimise dünaamika Eesti väikejärvedes“, ta on ka keskuse järvede töörühma juht. Ta on ka üks veebipõhise keskkonnaharidusliku õuesõpperakenduse “Avastusrada” loojatest.

Keskuse juhtaja rolli võttis Jaanus Terasmaa üle Mihkel Kangurilt.

 


Jaanus Terasmaa lõpetas 1991. aastal Valtu põhikooli, 1994. aastal Rapla II Keskkooli (hilisem Vesiroosi Gümnaasium) ja 1999. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli geoökoloogia ja keskkonnateaduste erialal. Pärast seda astus Tallinna Pedagoogikaülikooli geoökoloogia magistrantuuri, kaitses 2001. aastal teadusmagistri kraadi teemal “Morfomeetriliste parameetrite mõju sette kujunemisele mõnedes Eesti väikejärvedes” (juhendaja prof. Jaan-Mati Punning). Doktorikraadi kaitses 2005. aastal Tallinna Ülikoolis teemal “Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes" ("Sestonivood ja settimise dünaamika Eesti väikejärvedes) (juhendaja prof. Jaan-Mati Punning). Alates 1998. aastast on töötanud erinevatel ametikohtade Ökoloogia Instituudis (alates 2015. aastast nimetatud ümber Ökoloogia keskuseks). Vanemteadur alates 2005. aastast, järvede töörühma juht alates 2009. aastast. Lisaks on ta juhtinud ja osalenud paljudes teadusprojektides ja läbi viinud rakendusuuringuid. Alates 2004. aastast osalenud ja hiljem juhtinud Kurtna järvestiku arengu ja kaitsega seotud uuringuid. Terasmaa on ka üks veebipõhise keskkonnaharidusliku õuesõpperakenduse “Avastusrada” loojatest.

Terasmaa on juhendanud arvukalt tudengitöid (sh üle 10 magistritöö ja 4 doktoritööd), andnud mitmeid loengukursuseid ja viinud läbi välipraktikume. Kokku publitseerinud ligi 100 kirjutist, sh üle 30 kõrgetasemelise teaduspublikatsiooni ja arvukalt populaarteaduslikke artikleid. Osalenu Eesti kasvuhoonegaaside inventuuri ja kliimaaruannete koostamises, üks Eesti inimarengu aruande autoritest.


Lisainfo: Signe Pikk, turundus- ja kommunikatsioonispetsialist, Loodus- ja terviseteaduste instituut.