Ühe Minuti Loeng

Teadlane teab: Mis on neuroteater? (Aleksander Väljamäe)

Uued trendid meelelahutuses on tavaliselt seotud tehniliste uuendustega, nagu näiteks heli tekkimine kinos. Loogiline samm uue meedia, kunsti või post-dramaatilise teatri arengus ongi Neuroteater, teab TLÜ Digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse dotsent Aleksander Väljamäe.

aju impulsid

See on esituskunsti praktika, mis on integreeritud arvuti-aju liideste tehnoloogiaga. Sellised tehnoloogiad võimaldavad kommunikatsiooni ilma füüsilise liikumiseta ja on tavaliselt orienteeritud patsientidele, kes on paralüseeritud.

Üks olulisi Neuroteatri põhimõtetest on bio-küberneetiline tagasiside: reaalajas toimiv inimese psühholoogiliste protsesside jälgimine või treenimine. Need protsessid on seotud vaatlejate või esinejate emotsioonidega. Teiste sõnadega, Neuroteatris toimub füsioloogia-põhine interaktsioon, mis võib toimuda ka alateaduslikult. Tavalises teatris tagasiside saalist toimub vaikuse kaudu, aga neuroteatris me saame nüüd reaalselt ühendata vaatajat etenduse protsessi.

Uued kogemused, mis Neuroteater toob, võivad varieeruda kollektiivse aju stsenaariumist kuni emotsionaalse treeninguni nii näitleja kui ka vaataja jaoks. Me kasutame neuroteatrit, et mängida läbi tuleviku stsenaariumeid, mis on seotud uute