aktused

 

Kuupäev Kellaeg Üksus Kontakt
21.06 Kell 10

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Kõik erialad

Ele Arder
ele.arder@tlu.ee

21.06 Kell 12

Humanitaarteaduste instituut

Aasia uuringud, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, ajalugu, antropoloogia, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele kui teise keele õpetaja, inglise keele õpetaja, keeleteadus ja keeletoimetamine, kirjalik tõlge, kirjandusteadus, kultuuriteooria ja filosoofia, prantsuse keele õpetaja, saksa keele õpetaja, slaavi keeled ja kultuurid, suuline tõlge, vene keele ja kirjanduse õpetaja, võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika, võõrkeeleõpetaja

Kristiina Ranne
kristiina.ranne@tlu.ee

 

21.06 Kell 14 Ühiskonnateaduste instituut

Riigiteadused, politoloogia, haldusjuhtimine, õigusteadus, sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, rahvusvahelised suhted (ingliskeelne kava), sotsioloogia, rahvusvaheline äriõigus

 

Tuuli Oder
tuuli.oder@tlu.ee 
21.06 Kell 16

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kehakultuuri õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja, geograafiaõpetaja, bioloogiaõpetaja, keskkonnakorraldus, linnakorraldus, molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, geoökoloogia, rekreatsioonikorraldus, kunstiteraapiad, psühholoogia, organisatsioonikäitumine                                     

lti@tlu.ee

22.06 Kell 10

Haridusteaduste instituut

Alusharidus, andragoogika, eripedagoog-nõustaja, haridus juhtimine, kasvatusteadused, klassiõpetaja, kutseõpetaja, mitme aine õpetaja, noorsootöö korraldus

Maria Kokser
maria.kokser@tlu.ee

22.06 Kell 12

Digitehnoloogiate instituut

Infoteadus, haridustehnoloogia, infotehnoloogia juhtimine, digitaalsed õpimängud, inimese ja arvuti interaktsioon, matemaatikaõpetaja

Pirje Jürjens
pirje.jurjens@tlu.ee