Lõpetajate käed koos lillede ja diplomiga

 

Kuupäev Kellaeg Üksus Kontakt
20.06 Kell 10

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Kommunikatsioon, kommunikatsioonijuhtimine, kunstiõpetaja (v.a ühisõppekava üliõpilased*), muusikaõpetaja (v.a ühisõppekava üliõpilased**), nüüdismeedia, Kino Eyes, Viewfinder, koreograafia

* Kunstiõpetaja ühisõppekava üliõpilased osalevad EKA aktusel
** Muusikaõpetaja ühisõppekava üliõpilased osalevad EMTA aktusel

Ele Arder
ele.arder@tlu.ee

20.06 Kell 12

Humanitaarteaduste instituut

Aasia uuringud, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, ajalugu, antropoloogia, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Eesti uuringud, keeleteadus ja keeletoimetamine, kirjalik tõlge, kirjandusteadus, kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria, kultuuriteooria ja filosoofia, slaavi keeled ja kultuurid, suuline tõlge, vene keele ja kirjanduse õpetaja, võrdlev kirjandusteadus ja kultuurisemiootika, võõrkeeleõpetaja

Kristiina Ranne
kristiina.ranne@tlu.ee

 

20.06 Kell 14 Ühiskonnateaduste instituut

Sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, sotsioloogia, riigiteadused, haldusjuhtimine, politoloogia, rahvusvahelised suhted, õigusteadus
 

Tuuli Oder
tuuli.oder@tlu.ee 
20.06 Kell 16

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Rekreatsioonikorraldus, kehakultuuri õpetaja, tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja, töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja, keskkonnakorraldus, linnakorraldus, molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, kunstiteraapiad, psühholoogia, organisatsioonikäitumine                                     

Sirje Vaask
sirje.vaask@tlu.ee 

21.06 Kell 12

Haridusteaduste instituut

Alushariduse pedagoog, andragoogika, eripedagoog-nõustaja, hariduse juhtimine, kasvatusteadused, klassiõpetaja, kutseõpetaja, mitme aine õpetaja, noorsootöö korraldus

Maria Kokser
maria.kokser@tlu.ee

21.06 Kell 14

Digitehnoloogiate instituut

Digitaalsed õpimängud, haridustehnoloogia, infoteadus, infotehnoloogia juhtimine, inimese ja arvuti interaktsioon, matemaatikaõpetaja

Liina Kirsipuu
liina.kirsipuu@tlu.ee