• Kui üliõpilase õpinguperiood muutub välisõpingute jooksul ja uus õpinguperiood on pikem kui esialgu kokku lepitud, siis tuleb sellest teada anda välisõppe spetsialistile vähemalt kuu aega enne mobiilsuse lõppu.
  • Kui üliõpilase ainekursuste valikus toimub välisõpingute viibimise ajal muutusi, tuleb sellest viivitamatult e-kirja teel teada anda oma akadeemilise üksuse Erasmus+ koordinaatorile. Programmiriikidesse toimuva õpirände korral vormistatakse muudatus Solemove’is, selleks tuleb ära täita "During Mobility" osa ning selle peavad allkirjastama tudeng, üksuse Erasmus+ koordinaator Tallinna Ülikoolis ja vastuvõttev ülikool. Lõplikult allkirjastatult tuleb see süsteemist alla laadida ja saata välisõppe spetsialistile aadressil outgoing@tlu.ee. Partnerriikides toimuva õpirände puhul esitab üliõpilane välisõppe spetsialistile e-kirja teel poolte poolt allkirjastatud õppelepingu muudatuse skaneeringu.