Lektor (osakoormusega)

Akadeemilised kraadid: Magister Legum (LL.M.)

Teised ametikohad: vandeadvokaat

Uurimisvaldkonnad: karistusõigus, kriminaalmenetlus

Kursused: karistusõgus, kriminaalmenetlus, vaidluste lahendamine

Olulisemad publikatsioonid:

Juriidilise isiku süü välistamine karistusseadustiku § 37-1 alusel
Autorid: Norman Aas, Kelli Eilart (Kelly Nõmmiko)
Juridica, 6, 420−427.
Aasta: 2019