Lektor (osakoormusega)

Akadeemilised kraadid: Tartu Ülikool mag iur; kaitstud doktoritöö Akadeemias Nord

Teised ametikohad:
Kohtunik, Harju Maakohus
Kohtunike eetikanõukogu liige
Euroopa Kohtunike Ühingu töögrupi liige
Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu liige
Riigikohtu koolitusosakonna kohtunike koolitaja

Varasemad ametikohad:
Harju Maakohtu esimees
Eesti Kohtunike Ühingu esimees
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees
Kohtunike eksamikomisjoni liige
Kohtute Haldamise Nõukoja liige
Pressinõukogu liige

Uurimisvaldkonnad: Tsiviilõigus, menetlusõigus, sotsiaal- ja õigusfilosoofia

Kursused: Tsiviilõiguse üldosa, menetlusõigus, sotsiaal- ja õigusfilosoofia

Olulisemad publikatsioonid:

Ülevaade Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu tegevusest. Kohtute Raamat (aastat 2017-2022). Kättesaadav: riigikohus.ee

Eesti jätkusuutlik areng: kutsehariduse ja kõrghariduse stsenaariumid aastateks 2020-2035. Kättesaadav:
www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/Graubergi%20projekt.pdf

Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine. Teooria ja praktika. ISBN: 978-9949-527-55-7

Reports of European Judiciaries: Estonia. In: Performance Apprisal of the Judiciary and Judicial Independence. Zürich/St Gallen: Dike Verlag AG. ISBN: 978-3-03751-637-9

Olulisemad projektid:
Kohtumenetluse parima praktika väljatöötamine koos Advokatuuri ja Riigiprokuratuuriga
Osalemine EL-USA majandusfoorumi üritustel Vilniuses, Tallinnas, Pariisis, Brüsselis ja Bostonis
Valimiste vaatleja (mh Brexit, USA presidendivalimised ja mitmed muud)
Osalemine Ameerika kohtunike majandusalases koolituses George Mason University Antonin Scalia Law School juures Washingtonis.