Ajaloolane, professor ja teadusorganisaator Olavi Arens (sünd 1940) lahkus 1944. aastal Eestist koos vanematega Saksamaale, sealt 1949 edasi USAsse. 1963. aastal lõpetas ta Harvardi Ülikooli bakalaureusekraadiga ajaloo alal, 1969 Columbia Ülikooli magistrikraadi ning Vene Instituudi diplomiga, 1976 kaitses Columbia Ülikoolis filosoofiadoktori kraadi väitekirjaga „Poliitilised ja ühiskondlikud arengud Eestis 1917. aasta veebruarist 1918. aasta veebruarini.“ Aastail 1970–71 täiendas ta end Helsingi Ülikoolis. Õppejõuna töötab ta 1967. aastast, viimased 30 aastat Savannah’ Ülikoolis Armstrong Atlantic State University's.

Professor Arens on uurinud Ida-Euroopa, eriti Venemaa (NSV Liidu), Baltimaade ja Eesti poliitilist ajalugu ja rahvusvahelisi suhteid tänapäeval, Baltimaade historiograafiat. Ta on avaldanud umbes 40 teadustrükist peamiselt Eesti poliitilisest ajaloost. Suurt rahvusvahelist huvi äratas „Eesti küsimus Brest-Litovski rahuläbirääkimistel“ (1994).

Olavi Arens on Balti Uuringute Edendamise Ühingu (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS) asutajaliige ja akadeemiline tegevdirektor 1996. aastast, on olnud sama ühingu teadusajakirja „Journal of Baltic Studies“ toimetaja, kaastoimetaja ja toimetuse liige, AABS-i esindaja Ameerika Teadusühingute Nõukogus (American Council of Learned Societies, ACLS). Ta on Ameerika Slaavi Uuringute Ühingu (AAASS) ja Ameerika Ajalooühingu liige.

Professor Arensil õnnestus 1970. aastate algul külastada Eestit. Vaatamata KGB poolt tehtud takistustele lõi ta sidemed siinsete teadlastega, varustas neid erialakirjandusega, teabega Balti uuringutest. Ta osales aktiivselt Eesti taasiseseisvumisprotsessis, aidates korraldada rahvusvahelist Eesti ajaloo konverentsi 1989. aasta suvel Tallinnas, kus osalesid mitmed silmapaistvad väliseesti teadlased, samuti Stalini-Hitleri pakti käsitlevat rahvusvahelist teaduskonverentsi. Olavi Arens toetas 1990. aastatel eesti ajaloolaste delegatsiooni lähetamist Balti Uuringute Edendamise Ühingu korralisele konverentsile Washingtonis, kus osalesid ka mitmed Tallinna Ülikooli tänased õppejõud.

Hetkel on professor Arens tihedalt seotud eesti ajalooteaduse edendamisega. Ta on Eesti Akadeemilise Ajalooseltsi ja Ajaloolise Ajakirja toimetuse kolleegiumi liige, sagedane osaleja teadusfoorumitel. USA Georgia osariigi ülikoolide Euroopa nõukogu liikmena on ta koordineerinud üliõpilasvahetuse programme.