Stipendiumi taotlemine toimub ÕISis. Sügissemestril saab stipendiumi taotleda 15. septembrist 1. oktoobrini ja kevadsemestril 15. veebruarist 1. märtsini. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks (viieks kuuks) ning selle suurus on 160 eurot kuus.

Õpetajakoolituse erialastipendiumi saab taotleda üliõpilane, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 
  • õpib täiskoormusega või osakoormusega, kui õppekavale toimus vastuvõtt ainult osakoormusega õppesse; 
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
  • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.

Stipendium määratakse hiljemalt 20. oktoobriks.

Tutvu ka õpetajakoolituse erialastipendiumi korraga.

Vaata siit, kuidas on eelmistel semestritel stipendiumid jagunenud.