Praktikaleping ehk Learning Agreement for Traineeships on vorm, milles (1) tudeng, (2) TLÜ akadeemilise üksuse Erasmus koordinaator ja (3) välismaise praktikaorganisatsiooni esindaja lepivad kokku välispraktika tingimustes ning sisus. Praktikaleping tuleb sõlmida (s.o allkirjastada kõigi osapoolte poolt) enne välispraktikale siirdumist ja vilistlase puhul enne lõpetamist. Praktikalepingu puhul on aktsepteeritud skaneeritud allkirjad (mitte digiallkirjad). Kui kõik ülalnimetatud allkirjad on olemas, tuleb dokument saata e-posti teel viimaks ka TLÜ välisõppe spetsialistile, kellega sõlmitakse stipendiumileping.

NB! Ilma praktikalepinguta ei ole võimalik sõlmida tudengiga/vilistlasega stipendiumilepingut ning kanda üle Erasmus+ stipendiumit.

Praktikalepingu vorm
Juhend praktikalepingu täitmiseks