Presidendi teenetemärgid


 
2020:

Valgetähe IV klassi teenetemärk: rahvastikuteadlane Luule Sakkeus

Valgetähe IV klassi teenetemärk: infoteadlane, Tallinna Ülikooli professor Sirje Virkus

Valgetähe IV klassi teenetemärk: sotsiaaltervishoiu arendaja, Tallinna Ülikooli professor Merike Sisask

Valgetähe IV klassi teenetemärk: koorijuht, Tallinna Ülikooli meeskoori dirigent Indrek Vijard

Valgetähe V klassi teenetemärk: Tallinna Ülikooli vanemteadur Juhan Kreem


2019:

Valgetähe IV klassi teenetemärk: koolipsühholoogia professor Eve Kikas

Valgetähe IV klassi teenetemärk: Tiiu Kirsipuu

Valgetähe V klassi teenetemärk: kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme


2018:

Valgetähe IV klassi teenetemärk: Madis Lepik
Valgetähe IV klassi teenetemärk: Romi Mankin
Valgetähe IV klassi teenetemärk: Daniele Monticelli
Valgetähe V klassi teenetemärk: Luule Epner
Valgetähe V klassi teenetemärk: Anne Tiko
Valgetähe V klassi teenetemärk: Harry Liivrand


2017:

Valgetähe IV klassi teenetemärk: Indrek Treufeldt
Valgetähe V klassi teenetemärk: Mart Laanpere

Riiklik spordi - elutööpreemia

Rein Haljand


2016:

Valgetähe IV klassi teenetemärk: Kaarel Zilmer
Valgetähe V klassi teenetemärk: Leiu Heapost
Valgetähe V klassi teenetemärk: Ülle Tamla


2015:

Valgetähe II klassi teenetemärk: Mihhail Lotman


2014:

Valgetähe teenetemärk: emeriitprofessor Mare Pork

Valgetähe teenetemärk: professor Krista Kerge

Valgetähe teenetemärk: vanemteadur Marju Kõivupuu


Teaduspreemiad

2021:

Merike Sisask pälvis preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid“ eest.

Epp Annus pälvis humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest.


2020:

Tobias Leyle, Mart Laanperele, Kairit Tammetsile, Terje Väljatagale, Katrin Poom-Valickisele, Luis Pablo Prieto Santosele, Maria Jesús Rodriguez-Trianale ja Paul Seitlingerile – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel“ eest;

Marika Mägile – humanitaarteaduste alal monograafia „In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea“ eest.


2019:

Sotsiaalteaduste valdkond: rahvastikuteaduse professor, juhtivteadur Allan Puur 

Humanitaarteaduste valdkond: aasia uuringute professor Rein Raud


2014:

Sotsiaalteaduste valdkond: professor Ellu Saar


Arvo Ratassepa mälestusauhind (2014)

Emeriitdotsent ja Tallinna Ülikooli naiskoori kauaagne dirigent Linda Kardnat tunnustati tema töö eest koorijuhina ja õpetajana.

Arvo Ratassepa mälestusauhind on rändauhind, mis antakse välja silmapaistvate tulemuste eest töös kooridega või koorijuhtide õpetamisel.