Robert Sommer (sünd 1929) on California Davise Ülikooli psühholoogiaprofessor ja tarbijauurimuste keskuse juhataja. Ta on töötanud mitmetes vaimuhaiglates Kanadas ja Alberta Ülikoolis (Edmonton) ning alates 1963. aastast Davises, kus ta on juhatanud psühholoogia, keskkonnapsühholoogia, keskkonnakujunduse ja retoorika osakondi.

Teadusavalikkusele on professor Sommer tuntud kui keskkonnapsühholoogia üks rajajaid. Tema 1960. aastatel läbi viidud uurimused isikuruumi kohta on pannud aluse inimese ruumikäitumise uurimisel. Need uurimused on mõjutanud ka vaimuhaiglate, koolide, vanglate ja jalgrattateede projekteerimist. Sommeri raamatut "Personal Space" on müüdud üle 300 000 eksemplari. 1980. aastatel oli tema peamine huvi suunatud Ameerika farmerite turgude uurimisele. 

Sommer on ajakirja "Journal of Environmental Psychology" toimetus-kolleegiumi liige, Ameerika Psühholoogiaassotsiatsiooni rahvastiku- ja keskkonnapsühholoogia osakonna president (1998) ning Keskkonna-kujunduse uurimisassotsiatsiooni (EDRA) auhinnasaaja.

Robert Sommer õpetas 1989. aastal kolm kuud ülikooli esimese Fulbrighti professorina keskkonnapsühholoogiat. Ta on seotud Tallinna Ülikooli keskkonnapsühholoogia uurimisgrupiga selle loomisest peale (1979) nii konsultandina kui ka ühiste uurimuste autorina. Viimati pidas Tallinnas loenguid 1998. aastal.

Professor Robert Sommer promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 21. oktoobril 1999.