Samuel R. Mathews on omandanud bakalaureuse-  ja magistrikraadi psühholoogias West Florida Ülikoolis ning doktorikraadi pedagoogilise psühholoogia valdkonnas Wisconsin-Madison Ülikoolis. Tema huvivaldkondadeks on laste ja noorukite arengupsühholoogia, soopsühholoogia ning laste- ja noorukite psühhooloogia relvakonfliktides.

Eesti õpetajahariduse edendamisega on Dr. Mathews seotud alates 1997. aastast, mil ta vabatahtliku koolitajana osales rahvusvahelises projektis „Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujundamisel“.  See oli peale Eesti taasiseseisvumist üks olulisemaid Eesti kooli ja õpetamispraktikaid mõjutanud projekte. Samuel R. Mathews on panustanud ka Kõrgõzstani, Kosovo, Ecuadori, Libeeria ja Etioopia hariduse edendamisse.

Tallinna Ülikooliga on Dr. Mathews seotud alates 2001. aastast. Ta  on olulisel määral panustanud Tallinna Ülikooli õpetajahariduse õppejõudude ja doktorantide arengusse. Dr Mathews on olnud doktoritööde juhendaja ja kaasjuhendaja, loonud olulisi kontakte ja võimalusi doktorantidele enesetäiendamiseks Lääne-Florida Ülikoolis.
 Külalisprofessorina on ta  toetanud õppejõudude ning üliõpilaste arengut teadustöö metodoloogia ja pedagoogilise psühholoogia valdkonnas, olnud õpetajakoolituse õppekirjanduse autor ning nõustanud kasvatusteaduste doktorante pea iga-aastaste visiitide käigus.

Samuel R. Mathews promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 17. oktoobril 2014. aastal.