Studia Generalia: Mihkel Kangur

09.02.2012 kell 14.00 - 14.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar
Neljapäeval, 9. veebruaril algusega kell 14 peab Studia Generalia avaliku
loengu teemal "Paleogeograafia kui tööriist looduse "mälestuste"
uurimiseks" Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi vanemteadur, direktor
ning Tallinna Ülikooli teadusaasta saadik Mihkel Kangur. Loengut saab
jälgida otseülekandena ka internetist.Loeng toimub senati saalis
(Uus-Sadama 5, Mare hoone, ruum M-648), loengut saab jälgida ka
otseülekandena internetiaadressilt
http://livestream.com/okoloogia."Veebruari tähistatakse üle-eestilisel
teadusaastal maateaduste kuuna, sellest tulenevalt kõnelen oma
loengus valdkonnast, millega TLÜ Ökoloogia Instituudis on tegeletud juba
mitmeid aastaid. Paleogeograafia on pea sama lai mõiste nagu geograafiagi,
eesliides "paleo" näitab aga, et loeng keskendub peamiselt ajajärkudele,
mille kohta meil puuduvad kirjalikud arhiivimaterjalid, kuid mille jooksul
toimunud protsessid  mõjutavad meid tänini," tutvustab oma loengu
teemat Mihkel Kangur ise. "Kõik loodusnähtused ja protsessid, sh ka
inimtegevus, on omavahel sedavõrd tihedalt seotud, et nende lahterdamine
või kitsaste piiride etteseadmine viib paratamatult lihtsustamiseni ja
naiivsete ettekujutuste tekkimiseni. Samas on lihtsustamine ja protsesside
erinevate järkude eristamine sageli vajalik, kuna see võimaldab
protsessidest endist paremini aru saada. Geograafia on oma algsest
tähendusest ehk Maa kirjeldamisest arenenud omamoodi
interdistsiplinaarseks superteaduseks, mis kirjeldab Maal toimuvaid
kompleksseid protsesse ajas ja ruumis ning üritab leida seoseid erinevate
fenomenide vahel. Mõningatest saavutustest ja tähelepanekutest oma Studia
Generalia ettekandes juttu teengi," jätkab Kangur.Mihkel Kangur on
hariduselt geoökoloog ning tema uurimissuunad on seotud paleogeograafilise
informatsiooni kujunemise teooriaga. Kangur on alates 2005. aastast
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi direktor, 2010. aastal valiti ta
ka Eesti Geograafia Seltsi presidendiks.Studia Generalia on avalike
loengute sari, mis koosneb Tallinna Ülikooli õppejõudude, teadlaste ja
ülikooli külalislektorite avalikest loengutest. Igal inimesel, kes
ülikooli ustest sisse astub, on võimalik autoriteetsete mõtlejate
eestvedamisel ühiskonda puudutavatel aktuaalsetel teemadel kaasa
rääkida. Avalikud loengud toimuvad üks kuni kaks korda kuus
neljapäeviti. Loengutesse kuulama ja diskuteerima on oodatud kõik
huvilised nii Tallinna Ülikoolist kui ka väljastpoolt. Juba toimunud
loenguid on võimalik vaadata Tallinna Virtuaalses Ülikoolis.Tallinna
Ülikooli Studia Generalia sari on üle-eestilise Teadusaasta sündmus.
Teadusaasta kohta saab lisainfot aadressilt www.tlu.ee/teadusaasta või
http://www.miks.ee/.Lisainformatsioon:Kaie LepikStudia Generalia
projektijuhttelefon: 683 0102e-post:
studia@tlu.ee       
www.tlu.ee/studiageneralia