ÕA bänner 2023 sügis

Õ

pilasakadeemia pakub 2023 aasta sügissemestril noortele välja 10 kursust.
Sihtgrupp: gümnaasiumi või kutsekooli õpilased, õpingutes vaheaastat tegevad noored.

Kursuste periood: 30.09. / 07.10. - 2.12.23, täpsem asukoht Tallinna Ülikoolis on märgitud iga kursuse infos.

Tule täienda oma haridust ja tutvu meie ülikooli õppega!

Õpilasakadeemia kursuseid viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, lisaks praktikud väljastpoolt ülikooli. Kursused kestavad ühe semestri. Õppetöö toimub ülikooli ruumides 5-6 päeval, enamasti laupäeviti

Kursuse maht on 2 ainepunkti (EAP-d). Lõpetaja saab TLÜ täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte tulevaste õpingute ajal üle kanda. Lisaks on Õpilasakadeemia kursuseid võimalik arvestada kokkuleppel oma kooliga (gümnaasiumiastmes) ka valikainena.

Ühe kursuse maksumus on 40 eurot (kui ei ole märgitud teisiti). 

2023 SÜGISSEMESTRIL TOIMUVAD KURSUSED:

Arved kursuse eest väljastame peale registreerimistähtaega.

Õppeinfo, oluline teada!

Õpilasakadeemia kursuseid toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium logo

Küsimuste korral võta ühendust: Kaia Ljaš, kaia.ljash@tlu.ee, tel: 6 409 369