"Loengu lõpus võib olla tunne, et enam ei jõua kuulata, aga nii huvitav on, et ei taha lasta ühelgi sõnal endast mööda minna. "

 

  • Õpilasakadeemia kursused kestavad ühe semestri. Kursuste vältel toimuvad loengud ja seminarid ning korraldatakse õppekäike erinevatesse asutustesse ja üritustele. Õppepäevad toimuvad laupäeviti, 5-6 korda semestri jooksul.
  • Ühe kursuse maht on 2 EAP (1 EAP = 26 tundi õpilase tööd). Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad Sulle osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et oled loengumaterjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud loengus räägitud materjali ning saanud sellest õigesti aru. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine. 
  • Õpilasakadeemia kursuseid viivad läbi TLÜ õppejõud, kellele lisaks kaasatakse külalislektoreid ka vastava valdkonna spetsialistide hulgast (ajakirjanikud, toimetajad, suhtekorraldusjuhid, kultuurikriitikud, kirjanikud, poliitikud, väitlejad jt).
  • Ühe kursuse maksumus on 35 eurot (kui ei ole märgitud teisiti). Arve väljastamise aluseks on internetis registreerumine. Arve saadetakse meilile peale kursustele registreerimise tähtaja lõppu. Kui soovid tühistada registreerimist tuleb seda teha enne kui arved väljastatakse, tühistamiseks palume kirjutada akadeemia@tlu.ee - see teade on arve tühistamise aluseks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Kuidas kanda üle Õpilasakadeemias kogutud ainepunkte?

  • Ainepunkte saad üle kanda igas kutse- ja kõrgkoolis VÕTA alusel, mis on varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine. VÕTA tingimustega saab lähemalt tutvuda Õppeinfo / Võta. Kutse- ja kõrgkoolides on ka töötajad, kes üliõpilasi VÕTA osas nõustavad. 

Küsimuste korral kirjuta akadeemia@tlu.ee.