• Õpilasakadeemia kursused kestavad ühe semestri. Kursuste vältel toimuvad loengud ja seminarid ning korraldatakse õppekäike erinevatesse asutustesse ja üritustele. Õppepäevad toimuvad laupäeviti, 5-6 korda semestri jooksul.
  • Ühe kursuse maht on 2 EAP (1 EAP = 26 tundi õpilase tööd). Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad Sulle osalemine vähemalt 80% mahuga kontaktõppes ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et oled õppematerjali omandanud. Iseseisev töö loetakse arvestatuks, kui see on esitatud tähtajaks ning õppejõud näeb, et õpilane on iseseisva töö tegemiseks kasutanud õppetöös käsitletud materjali ning saanud sellest õigesti aru. Tõendi kursusel osalemise kohta annab vähemalt 60% mahuga kontaktõppes osalemine ja kodutööde õigeaegne esitamine. 
  • Õpilasakadeemia kursuseid viivad läbi TLÜ õppejõud, kellele lisaks kaasatakse külalislektoreid ka vastava valdkonna spetsialistide hulgast

    "Loengu lõpus võib olla tunne, et enam ei jõua kuulata, aga nii huvitav on, et ei taha lasta ühelgi sõnal endast mööda minna. "

    (ajakirjanikud, toimetajad, suhtekorraldusjuhid, kultuurikriitikud, kirjanikud, poliitikud, väitlejad jt). 

  • Ühe kursuse maksumus on 45 eurot (kui ei ole märgitud teisiti). Arve väljastamise aluseks on kursuse veebilehel osalejaks registreerumine. Arve saadetakse meilile peale kursustele registreerimise tähtaja lõppu. Kui soovid tühistada oma registreerimist, tuleb seda teha enne, kui arved väljastatakse ja kursus alustab. Oma osalemise tühistamiseks palume kirjutada akadeemia@tlu.ee - see teade on arve tühistamise aluseks. Hiljem teatanud on kohustatud tasuma arve.  

Kuidas kanda üle Õpilasakadeemias kogutud ainepunkte?

  • Ainepunkte saad üle kanda igas kutse- ja kõrgkoolis VÕTA alusel, mis on varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine. VÕTA tingimustega saab lähemalt tutvuda Õppeinfo / Võta. Kutse- ja kõrgkoolides on ka töötajad, kes üliõpilasi VÕTA osas nõustavad. 

Küsimuste korral kirjuta: akadeemia@tlu.ee.