Konverents

4th Baltic Sea Conference on Literacy

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

 

pilt

16.-21. jaanuaril 2020 toimub 4. Läänemere Kirjaoskuskonverents (4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language), mida korraldab Eesti Lugemisühing koostöös Tallinna Ülikooli, Integratsiooni Sihtasutuse ja Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsiooniga.

Ootame osalejaid kogu maailmast, et keskendude muu kodukeele ja kultuuritaustaga laste haridusele. Keeleõpe ja hea haridus on suhtlemise, üksteisemõistmise ja sotsiaalse sidususe eeldused. Konverents on võimalus jagada parimaid meetodeid, materjale ja kogemusi ning toetada osapoolte ja riikide vahelist koostööd, et paremini toetada erineva tausta ja vajadustega õppijaid.

Konverentsi täiendab mitmekesine lisaprogramm haridusasutuste, muuseumide ja raamatukogude haridusprogrammide külastusega ning väljasõitudega Maardusse, Paidesse ja Narva.

Konverentsi toetab EAS Euroopa Regionaalfond, KÜSK, Briti Nõukogu ja NordPlus Horizontal.

Lisainfo 4bscl2020.ee