Doktoritöö kaitsmine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi doktorandi Mart Sanderi doktoritöö kaitsmine

17.06.2024 kell 10.00 - 13.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

17. juunil 2024. aastal algusega kell 10.00 kaitseb Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi doktorant Mart Sander doktoritööd "Soundtrack of life: diegetic score as a synoptical metanarrative" („Elu soundtrack: diegeetiline muusikariba kui sünoptiline metanarratiiv“).

Laiem auditoorium saab kaitsmist kuulata ning kraaditaotlejale küsimusi esitada Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli külalislektor Teet Teinemaa ning Liina Keevallik.

Oponendid on  UK Avatud Ülikooli vanemlektor Benjamin Winters ning Warwicki Ülikooli dotsent Michael Pigott.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.