Doktoritöö kaitsmine

Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi doktorant Michael Andrew Keerdo-Dawson kaitseb doktoritööd

21.06.2024 kell 10.00 - 13.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

21. juunil 2024. aastal algusega kell 10.00 kaitseb Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi doktorant Michael Andrew Keerdo-Dawson doktoritööd "Drama & Anti-drama: The Intervention of Interactivity in the Story Development Process for a Narrative Film, The Limits of Consent" („Draama ja anti-draama: interaktiivsuse mõju loo arendusele filmi “Läheduse raamid” näitel“).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.

Laiem auditoorium saab kaitsmist kuulata ning kraaditaotlejale küsimusi esitada Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli dotsent Dirk Hoyer ning Lõuna-Austraalia Ülikooli professor Craig Batty.

Oponendid on RMIT Ülikooli vanemlektor Marsha Berry ning  Rafael Leal.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.