Doktoritöö kaitsmine

Digitehnoloogiate instituudi doktorant Maka Eradze kaitseb doktoritööd

22.05.2020 kell 12:00 - 15:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

22. mail 2020. aastal algusega kell 12.00 kaitseb Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Maka Eradze doktoritööd "Learning interactions across spaces: a framework for contextualised multimodal observations" („Õpianalüütika laiendatud õpiruumis: kontekstualiseeritud multimodaalsete tunnivaatluste mudel“).

Avalikku kaitsmist saab jälgida üksnes Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad Tallinna Ülikooli vanemteadur Mart Laanpere ning  Tallinna Ülikooli vanemteadur María Jesús Rodríguez-Triana.

Oponendid on Dr. Yishay Mor ning Londoni Ülikooli Kolledži dotsent Dr. Manolis Mavrikis.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.