Doktoritöö kaitsmine

Humanitaarteaduste instituudi doktorandi Louise Sophie Sträuli doktoritöö kaitsmine

30.04.2024 kell 14.00 - 17.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

30. aprillil 2024. aastal algusega kell 14.00 kaitseb Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Louise Sophie Sträuli doktoritööd "Public Transport as a Contested Public Space: Fare Policies and Daily Mobilities in Brussels and Tallinn" („Ühistransport kui vaidlustatud avalik ruum: Hinnapoliitika ja igapäevane liikuvus Brüsselis ja Tallinnas“).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.

Laiem auditoorium saab kaitsmist kuulata ning kraaditaotlejale küsimusi esitada Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Tauri Tuvikene; Brüsseli Vrije Ülikooli dotsent Wojciech Kębłowski ning Brüsseli Vaba Ülikooli vanmeteadur Frédéric Dobruszkes.

Oponendid on Amsterdami Ülikooli dotsent Anna Nikolaeva ning Westminsteri Ülikooli vanemteadur Ersilia Verlinghieri.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.