Koolitus

IET töötuba: Euroopa Komisjoni teadusprojektide taotluste hindamiskriteeriumid

18.06.2020 kell 15.00 - 16.45

IET töötuba: Euroopa Komisjoni teadusprojektide taotluste hindamiskriteeriumid

IET töötuba: Euroopa Komisjoni teadusprojektide taotluste hindamiskriteeriumid

 (minu roll, viimane Euroopa Komisjoni taotlusvoor – kuhu eestvedaja või konsortsiumi liikmena osalesin taotluse kirjutamises)? Kui ei ole taotluse kirjutamise / projektis osalemise kogemust – tooge palun see välja.

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Vaatame ühiselt läbi Euroopa Komisjoni teadusprojektide hindamise protsessi ja taotluste hindamiskriteeriumid. Millele pööravad retsensendid tähelepanu taotlusi hinnates? Keskendume kuuenda sotsiaalse väljakutse programmidele (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020, H2020-SC6-GOVERNANCE-2020, H2020-SC6-MIGRATION-2020), aga põhimõtted on kasutatavad laiemalt.

REGISTREERUMINE LÕPPENUD!

Töökeel: eesti
Toimumiskoht ja –vorm: online seminar zoom’is (registreerunutele saadame lingi)
Koolitaja: professor Marge Unt*

Töötuba toimub interaktiivses, kogemusvahetuslikus vabas vormis.
Grupi suurus: kuni 12 osalejat
Registreerumistähtaeg: 12.06.2020
Lisainfo: sisulised küsimused Marge.Unt@tlu.ee, korralduslikud küsimused Koidu.Saia@tlu.ee

*Koolitaja professor Marge Unt on esimese Eestis koordineeritud Euroopa Komisjoni rahastatud Horisont2020 sotsiaalteaduste valdkonna teadusprojekti „EXCEPT - Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad“ konsortsiumi juht, 10 välispartnerit 2015-2018, vt except-project.eu. Hetkel juhib Eesti uurimisgruppi Euroopa Komisjoni rahastatud suuremahulistes teadusprojektides ‘PLUS - Platformtööjõud linnakeskkonnas: Õiglus, heaolu ja areng’, kus keskendutakse platvormimajanduse mõjudele seitsmes Euroopa linnas ja  ‘EUROSHIP - Täites lünki sotsiaalses kodakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas’, mis keskendub sotsiaalse tõrjutuse ja sotsiaalkaitse süsteemide analüüsile. Lisaks veab eest GENDER NET projekti Eesti uurimisgruppi ‘MASCAGE -  Soolistatud vananemine: Maskuliinsused ja vananemine Euroopa praegusaegses kirjanduses ja filmikunstis’ ja on konsortsiumi kaasjuht suuremahulises RITA 1 rakendusprojektis ‘REGE – Soolise palgalõhe vähendamine’. Marge Unt on olnud erinevate programmide ja projektide hindaja nii erinevates riikides kui ka rahvusvaheliselt, sh retsenseerinud korduvalt Euroopa Komisjoni suurte teadusprojektide taotlusi kõigis hindamise faasides. 

 

Üritust korraldab Tallinna Ülikooli Interdistsiplinaarsete Eluteeuuringute Tippkeskus, fnantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (ASTRA project “TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja”).