Seminar

MIRNet seminar “Can populists attract migrant voters?”

21.10.2020 kell 15.00 - 16.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Kõik huvilised on oodatud kuulama ettekannet “Can populists attract migrant voters?” ning arutlem interdistsiplinaarsete koostöövõimaluste üle rände- lõimumis- ja kodakondsusuuringute valdkonnas.

Ettekande teeb MIRNeti projekti teadur Mari-Liis Jakobson koos kaasautorite Sebastián Umpierrez de Reguero (Diego Portalese Ülikool/Leideni Ülikool) ning Inci Öykü Yener-Roderburgiga (Strasbourgi Ülikool/Duisburg-Esseni Ülikool) oma artiklist, mis lahkab hargmaise populismi fenomeni.

Kui sensed hargmaise populismi uuringud on pigem keskendunud riigiülese tasandi poliitikale (nt Euroopa Parlamendi tasandil), siis praktikas on märksa arvukamalt näiteid populistlikest erakondadest, kes teevad piiriülest kampaaniat väliskogukondades. Artikkel kasutab võimalikult
erinevate juhtumite disaini (Seawright & Gerring 2009) ning võrdleb Ecuadori vasakpopulistliku erakonna MPAIS kampaaniat Hispaanias elevate ecuadorlaste, autoritaarpopulistlikuks klassifitseeritud Türgi AKP erakonna kampaaniat Saksamaa türklaste ning paremradikaalseks tituleeritud EKRE kampaaniat Soomes elavate eestlaste suunal.

Sisukama arutelu huvides on osalejatel võimalik eelnevalt tutvuda ka artiklimustandiga, selleks palume üritusele eelregistreerida hiljemalt 20. oktoobriks.

Üritus toimub Zoomi vahendusel: https://zoom.us/j/98150545479?pwd=WlBCU1NhU01rdm5sanlIQnVWR01NQT09

Lisainfo: Elena Stern, elena.stern@tlu.ee