Doktoritöö kaitsmine

Ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Madli Vainu doktoritöö kaitsmine

14.11.2019 kell 12.00 - 15.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

14. novembril 2019. aastal algusega kell 12.00 kaitseb Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Madli Vain doktoritööd "Troublesome Partnership. The Role of Interests and Complementarities in the EU-India Strategic Partnership in 2004-2015" („Probleemne partnerlus. Huvide ja vastastikuse täiendavuse roll Euroopa Liidu ja India strateegilises partnerluses perioodil 2004-2015“).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M-648.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli professor Mika Aaltola ning Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Jyrki Käkönen.

Oponendid on Soome Välispoliitika Instituudi vanemteadur Bart Gaens ning Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses Kristi Raik.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.