K

Kõigil Tallinna Ülikooli üliõpilastel, kes TLÜ ülikoolidevaheliste lepingute (mitte Erasmus+ programmi bilateraalsed lepingud) alusel õpivad või planeerivad minna 2018/2019 õppeaastal üheks või kaheks semestriks õppima ühte TLÜ partnerkõrgkooli väljaspool Erasmus+ programmi, on võimalus kandideerida Tallinna Ülikooli stipendiumile. Stipendiumifondi suurus 2018/2019 õppeaastal on 3000 € ja see jaotatakse ühe või mitme kandidaadi vahel olenevalt kandidaatide avalduste kvaliteedist. Pingerea moodustamisel võetakse arvesse motivatsioonikirja ning kaalutud keskmist hinnet.

Kandideerijatel palume esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus (digitaalselt allkirjastatud)
  • motivatsioonikiri;
  • keeletõend selle keele kohta, milles toimub õppetöö;
  • akadeemilise üksuse poolt kinnitatud õpingukaardi väljavõte;
  • CV.

Kandideerimise tingimus:

Üliõpilane on läbinud lähetuse alguseks esimese õppeaasta bakalaureuseõppes.

 

Taotlused palume esitada e-posti aadressile: maarika.nimmo@tlu.ee 26. aprilliks 2018.

Lisainfo: Maarika Nimmo, E-post: maarika.nimmo@tlu.ee, Tel: +372 640 9136.