Tallinna Ülikooli tänukirjaga autasustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid kauaaegse töö ja panuse eest ülikooli arendamisel ning muude ülikoolile oluliste teenete eest.

 

2024

 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tantsukunsti dotsent Oksana Tralla - koreograafia õppekava rahvusvaheliste projektide läbiviimise ning koostöö arendamise eest tantsuvaldkonna organisatsioonidega.
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi audiovisuaalkunsti külalislektor Mart Raun - rahvusvahelise koostöö hoidmise ja edendamise eest filmikunsti suunal.

 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi ökohüdroloogia professor, Ökoloogia keskuse juhataja Jaanus Terasmaa - Ökoloogia keskuse pühendunud juhtimise, jätkusuutlikkuse populariseerimise ning koostöövõrgustike arendamise eest.

 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi läbirääkimiste psühholoogia teenekas lektor Arno Baltin - eriala praktikavõrgustiku, mobiilsuse ja interdistsiplinaarse õppekava arendamise eest psühholoogia ja käitumisteaduste suunal.

 • Haridusteaduste instituudi õppenõustaja ja -spetsialist Elina van der Toorn - pikaajalise, pühendunud ja professionaalse töö eest instituudi doktoriõppe, rahvusvahelise ühisõppekava ja vabatahtlike abi õpetajate projekti rakendamisel.

 • Humanitaarteaduste instituudi ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur Priit Raudkivi - pikaajalise, pühendunud ja hindamatu panuse eest ajaloo õpetamisel, teadustöö tegemisel, õppekavade arendamisel, juhendamisel ning ajaloolaste ja ajalooõpetajate koolituste käima lükkamisel.

 • Digitehnoloogiate instituudi administrtiivjuht Liina Kirsipuu - pikaajalise, põhjaliku ja süsteemse töö eest instituudis erinevatel ametikohtadel, instituudi personalitöö korrastamisel.

 • Digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika lektor Jüri Kurvits - pühendunud töö eest matemaatika üldhariduse edendamisele suunatud arendusprojektide algatamisel ja vastutaval täitmisel, matemaatika populariseerimisel ning matemaatika õpetaja õppekava kureerimisel.

 • Digitehnoloogiate instituudi õppenõustaja ja -spetsialist Kristi Oikimus - pühendunud ja tulemusliku panuse eest instituudi võõrkeelsete magistriõppekavade üliõpilaste ja õppejõudude toetamisel ning Interaktsioonidisaini ühisõppekava sujuva toimimise tagamisel.

 • Digitehnoloogiate instituudi interaktsioonidisaini dotsent Sonia Claudia da Costa Sousa - pikajalise ja pühendunud töö eest valdkonna - usalduse problemaatika IT-vahendite kasutamisel - edendamisel, projektide juhtimisel ning Interaktsioonidisaini ühisõppekava kureerimisel.

 • Akadeemilise raamatukogu teenindusosakonna juhataja Heli Sirotkin - pikaaegse, pühendunud, kolleege ja koostööpartnereid innustava töö ning järjekindla lugemiskultuuri ja raamatukogu arengusse panustamise eest.

 • Koolitus- ja konverentsikeskuse avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits - kauaaegse ja professionaalse töö eest Tallinna Ülikooli täiendusõppe valdkonna arendamisel ning täiendusõppe infosüsteemi kasutajate toetamisel.

 • Koolitus- ja konverentsikeskuse õpilasakadeemia projektijuht Kaia Ljaš - pühendunud töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia eestvedamisel.

 • Tallinna Ülikooli vokaalansambel Vox Nova juhendaja Karin Salumäe - Tallinna Ülikooli jõulukontserdi „Helgeks saagu hing“ eriliseks ja kordumatuks muutmise eest.

 • Tallinna Ülikooli naiskoori dirigent Toomas Voll - Tallinna Ülikooli jõulukontserdi „Helgeks saagu hing“ eriliseks ja kordumatuks muutmise eest.

 • Arheoloogia teaduskogu peavarahoidja Ülle Tamla - kauaaegse, pühendunud ja professionaalse töö eest Tallinna Ülikooli Arheoloogia teaduskogu peavarahoidjana hoides, säilitades ja arendades arheoloogiakogusid ning muutes meie kultuuripärandid ligipääsetavaks nii teadlastele kui teistele huvilistele.

 • Haridusteaduste instituudi jätkusuutliku hariduse külalisteadur ja endine Avatud akadeemia juhataja Katrin Männik - pühendunud panuse eest mikrokraadide programmi algatamisel ja läbiviimisel.

2023

 • Aivar Jürgenson - pikaajalise panuse eest väliseestlaste ajaloo valdkonna uurimisel, lõputööde juhendamisel ning teadustöösse panustamisel Tallinna Ülikoolis.
 • Digitehnoloogiate instituudi juhiabi Merilin Tohver - pikaajalise pühendunud ja tulemusliku panuse eest informaatika ja hiljem digitehnoloogiate instituudi magistriõppekavade üliõpilaste ja õppejõudude toetamisel ja instituudi õppetöökorralduse arendamisel.
 • Digitehnoloogiate instituudi vanemprogrammeerija Pjotr Savitski - pikaaegse pühendunud panuse eest haridustarkvara arendamisel ning digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia keskuses haridustehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise juhtimisel.
 • Digitehnoloogiate instituudi andmeanalüüsi lektor Triinu Jesmin - pühendunud panuse eest üliõpilaste andmeanalüüsi alaste oskuste arendamisel ning teadus- ja arendusprojektide täitmisel.
 • Haridusteaduste instituudi õppenõustaja Katerina Koreškova - järjepideva töö eest õppekorralduse arendamisel ning tulemuslikul üliõpilaste nõustamisel. 
 • Ühiskonnateaduste instituudi eraõiguse lektor Mare Merimaa - pikaajalise pühendunud töö eest hinnatud õppejõuna õigusteadlaste ettevalmistamisel ja panuse eest mikrokraadide arendamisel.
 • Looduse- ja terviseteaduste instituudi täiendusõppe koolitusjuht Katrin Soidra-Zujev - panuse eest Looduse- ja terviseteaduste instituudi mikrokraadide ettevalmistamisel ja käimas hoidmisel ning ülikooli nähtavuse tõstmisel ühiskonnas. 
 • Tallinna Ülikooli kirjastuse kliendisuhete juht Taimi Paves - pikaajalise, kohusetundliku ja initsiatiivika panuse eest kirjastuse raamatute levitamisel.
 • Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi arhivaar-koguhoidja Tiina Tootsi - pikaajalise, pühendunud ja põhjaliku panuse eest töös EPAMi käsikirjakoguga - selle süstematiseerimise, kirjeldamise ja avalikkusele tutvustamisega. 
 • Avatud akadeemia rahvusvaheliste eksamite keskuse juht Sirle Kivihall - suure panuse eest valdkonna arendamisse ja korraldamisse.
 • Avatud akadeemia rahvusvaheliste eksamite keskuse assistent Kerli Haas - suure panuse eest valdkonna korraldamisse. 
 • Haldusosakonna elektrik Ain Mihkelson - kohusetundliku ja sageli märkamatu panuse eest ülikooli elektritöödel ja eos probleemide lahendamisel.
 • Turundus- ja kommunikatsiooni osakonna kujundaja Kristjan Kalde - suure panuse eest ülikooli visuaalse keele hoidmisel ja arendamisel ning loovate kujunduslahenduste teostamisel.
 • Turundus- ja kommunikatsiooni osakonna muuseumi kuraator-koguhoidja Kristiina Oppi - suure panuse eest ülikooli mälu talletamisel ning kunstinäituste kureerimisel.

2021

 • Digitehnoloogiate instituudi õppejuht Hans Põldoja - Innovaatilise õppevaldkonna korraldamise eest Digitehnoloogiate instituudis.
 • Digitehnoloogiate instituudi raamatukogunduse lektor Aira Lepik - Pikaajalise, pühendunud ja kohusetundliku töö eest hinnatud õppejõuna, juhendajana, õppekava kuraatorina ja infoteaduse edendajana Tallinna Ülikoolis.
 • Digitehnoloogiate instituudi Haridustehnoloogia keskuse analüütik Priit Tammets - Pikaaegse ettevõtetega koostöö edendamise ning arendusprojektide eduka juhtimise eest Digitehnoloogiate instituudis.
 • Digitehnoloogiate instituudi koostöö- ja koolitusjuht Pirje Meri - ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Haridusteaduste instituudi Haridusinnovatsiooni keskuse koolitusjuht Irina Birjukova - Õpetajate täienduskoolituste pikaajalise korraldamise eest Tallinna Ülikoolis ning täiendusõppijate järjepidevalt positiivse tagasiside eest.
 • Professor Marco Snoek - Pikaajalise partnerluse eest hariduse juhtimise õppekava arendamisel ja rakendamisel ning projektide elluviimisel koostöös Amsterdam University of Applied Sciences.
 • Haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent Larissa Jõgi - ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi BFM tehnika- ja tootmiskeskuse tootmisjuht Toomas Sääs - Kõrgetasemelise õppe- ja loometööd toetava tootmiskeskkonna loomise ja arendamise eest Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis.
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi BFM tehnika- ja tootmiskeskuse tehnikahoidla tehnikaspetsialist Raul Tõnurist - Kõrgetasemelise õppe- ja loometööd toetava tootmiskeskkonna loomise ja arendamise eest Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis.
 • Kersti Uibo - Pikaajalise panuse eest BFMis dokumentalistika õppe arendamisesse. Ta on suure kirega õpetanud ja juhendanud dokumentalistide põlvkonda, kes täna on asunud kujundama selle kunstiliigi nägu Eestis. Kersti on õpetamise ja üliõpilaste arengu seadnud ettepoole iseenda kunstilistest ambitsioonidest.
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi filmikunsti külalislektor Veiko Vaatmann - Filmikunsti valdkonna ja filmiõppe arendamise eest Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis.
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi kommunikatsiooni dotsent Katrin Aava - "ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis."
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediapoliitika dotsent, arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar - "ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis."
 • Humanitaarteaduste instituudi projektide koordinaator Mirjam Uuskari - Pühendunud töö eest TÜHI teadlaste toetamisel ja teadusprojektide administreerimisel, olles sealjuures julge võtmaks vastutust, hooliv, märkav, kohusetundlik, heatujuline, sõbralik ja usaldusväärne kolleeg. 
 • Humanitaarteaduste instituudi õppenõustaja Helina Puksmann - Tulemusliku töö eest 2020. aastal instituudi õppetöö ümberkorraldamisel distantsõppe tingimustes, üliõpilaste muredele paindlike ja mõistvate lahenduste pakkumise, õppetöö sujuva toimimise toetamise ning instituudi töötajatele digitoe ja -nõustamise pakkumise eest TÜHIs.
 • Humanitaarteaduste instituudi õppenõustaja Eva-Maria Kinkar - Tulemusliku töö eest 2020. aastal instituudi õppetöö ümberkorraldamisel distantsõppe tingimustes, üliõpilaste muredele paindlike ja mõistvate lahenduste pakkumise ning õppetöö sujuva toimimise toetamise eest TÜHIs.
 • Humanitaarteaduste instituudi lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla - "ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis."
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia professor, juhtivteadur Ellu Saar - Pikaajalise silmapaistva teadustöö ja sotsioloogia suuna juhtimise ja arendamise eest Ühiskonnateaduste instituudis. 
 • Ühiskonnateaduste instituudi demograafia sihtrahastusega professor, Eesti demograafia keskuse juhataja Luule Sakkeus - Pikaajalise silmapaistva teadustöö ja demograafia keskuse juhtimise ja arendamise eest Ühiskonnateaduste instituudis.
 • Ühiskonnateaduste instituudi õppenõustaja ja -spetsialist Marika Voogre - Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest ning tudengitele pühendatud hoole eest üliõpilaste nõustamisel Ühiskonnateaduste instituudis. 
 • Ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete lektor Catlyn Kirna - ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejuht Sirje Vaask - Pühendunud õppevaldkonna korraldamise eest Loodus- ja terviseteaduste instituudis.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi juhiabi Kadri Herde - Tallinna Ülikooli Räägu üksuse eriolukorraaegse ja COVID 19 ennetamise perioodil operatiivse ja konstruktiivse juhtimise eest distantsõppe tingimustes, õppejõudude ja personali toetamise eest korralduslikes, digi- ja finantsküsimustes. 
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppenõustaja ja -spetsialist Lotte Triin Telgmaa - Eriolukorraaegse ja COVID-19 ennetamise perioodil operatiivse ja konstruktiivse tegutsemise eest distantsõppe tingimustes ning õppekorralduse sujuva ja tõrgeteta toimimise eest Loodus- ja terviseteaduste instituudis.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppenõustaja ja -spetsialist Greete Horn - Eriolukorraaegse ja COVID-19 ennetamise perioodil operatiivse ja konstruktiivse tegutsemise eest distantsõppe tingimustes ning õppekorralduse sujuva ja tõrgeteta toimimise eest Loodus- ja terviseteaduste instituudis.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi Ökoloogia keskuse vanemteadur, jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur - ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Haapsalu Kolledži disaini lektor Arvo Pärenson - Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava loomises osalemise, pikaajalise õppekava kureerimise ja lektori töö eest Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis.
 • Endine turunduse peaspetsialist Doris Piho - Pikaaegse panuse eest Tallinna Ülikooli turundamisse ja mainekujundusse.
 • Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna rahvusvahelise suve- ja talvekooli projektijuht Birgit Kirsimägi - Pikaaegse panuse eest Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suve- ja talvekooli eestvedamisel ning ülikooli rahvusvahelistumisele kaasaaitamisel.
 • Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna rahvusvahelise suve- ja talvekooli spetsialist Olga Reili - Pikaaegse panuse eest Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suve- ja talvekooli arendamisel ning ülikooli rahvusvahelistumisele kaasaaitamisel.
 • Rektoraadi büroo rektoraadi nõunik Brita Laurfeld - Pühendunud töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli juhtimise toetamisel ning arengukava koostamise ja institutsionaalse akrediteerimise protsesside koordineerimisel.
 • Rektoraadi büroo dokumendihalduse peaspetsialist Reini Rätsep - Pikaajalise panuse eest asjaajamise ning dokumendihalduse korraldamisel ja arendamisel Tallinna Ülikoolis.
 • Rektoraadi büroo juhataja Katri Pung - Pikaajalise ja tulemusliku kõrghariduse arendusprogrammide Primus ja ASTRA koordineerimise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Personaliosakonna personalitöö peaspetsialist Merje Olm - Pikaajalise ja pühendunud töö eest personalitöö korraldamisel ning uue karjäärimudeli käivitamisel Tallinna Ülikoolis.
 • Infotehnoloogia osakonna süsteemiadministraator Olavi Hein - Suurepärase ja alati kiire abi eest infotehnoloogiliste probleemide lahendamisel Tallinna Ülikoolis.
 • Õppeosakonna õppekorralduse peaspetsialist Kersti Papson - Olulise panuse eest akadeemilise eetika valdkonna arendamisel Tallinna Ülikoolis.
 • Õppeosakonna välisõpe peaspetsialist Nele Dobrõš - Pühendunud panuse eest välisüliõpilaste vastuvõtul ja välisõppe korraldamisel Tallinna Ülikoolis.
 • Õppeosakonna väliskülalisüliõpilaste koordinaator Ingrid Hinojosa - Pühendunud töö eest väliskülalisüliõpilaste vastuvõtul ning õppekorralduslike tekstide tõlkimisel Tallinna Ülikoolis. 
 • Õppeosakonna õppeinfosüsteemi spetsialist Merli Laurson - Professionaalse töö eest Tallinna Ülikooli õppeinfosüsteemi arendamisel ja kasutajate toetamisel.
 • Õppeosakonna õppekorralduse spetsialist Elina Malleus-Kotšegarov - Südamega tehtud töö eest Tallinna Ülikooli üliõpilaste tagasisidesüsteemi loomisel ja arendamisel.
 • Õppeosakonna õppekorralduse peaspetsialist Kairit Ojang - Pikaajalise ja pühendunud õppenõustamise ja õppekorralduse toetamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Rahandusosakonna juhataja, Ühiskonnateaduste instituudi finantsspetsialist Evelyn Lillipuu - Suure pühendumuse eest Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi finantsspetsialistina.

2020

 • Avatud akadeemia täiendusõppe projektijuht Lilian Rückenberg - olulise panuse eest ülikooli täiendusõppe valdkonna arendamisel
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi disaini dotsent Krista Aren - hindamatu nõu ja abi eest VITA loomemaja kauniks kujundamisel
 • Haldusosakonna juhataja Terje Luide - silmapaistva panuse eest VITA loomemaja avamiseks ettevalmistamisel
 • Haldusosakonna halduse peaspetsialist Anna Keelmann - silmapaistva panuse eest VITA loomemaja avamiseks ettevalmistamisel
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi spordibioloogia teadur Indrek Rannama - ülikooli spordifüsioloogia testimise ja kinesioloogia labori arendamise eest
 • Haldusosakonna hooldus- ja ehitustööde peaspetsialist Leo Must - silmapaistva panustamise eest VITA loomemaja valmimisel
 • Rahandusosakonna finantsanalüütik Evelyn Palts - kohusetundliku töö eest ülikooli eelarve koostamisel
 • Peep Jonas - ülikooli arendusprojektide arheozooloogiliste kogude hoidla ja VITA loomemaja projekteerimis- ja ehitusprotsessi eduka elluviimise eest
 • Tiit Nurklik - ülikooli arendusprojektide arheozooloogiliste kogude hoidla ja VITA loomemaja projekteerimis- ja ehitusprotsessi eduka elluviimise eest
 • Haridusteaduste instituudi õppejuht Mari-Liis Lind - järjepideva õppevaldkonna arendamise eest nii akadeemilise nõustajana õppeosakonnas kui õppejuhina haridusteaduste instituudis
 • Õppeosakonna karjääri- ja nõustamiskeskuse psühholoog Ivi Niinep - järjepideva üliõpilaste toetamise ja nõustamise eest ülikooli psühholoogina
 • Haridusteaduste instituudi vanemteadur Rain Mikser - panuse eest haridusteaduste instituudi arendamisse instituudi direktorina ning projekti "Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst" eduka eestvedamise eest
 • Digitehnoloogiate instituudi multimeedia lektor Andrus Rinde - pikaaegne üliõpilaste poolt väga hinnatud õppejõud ning multimeediumi valdkonna arendamise eest
 • Digitehnoloogiate instituudi süsteemiadministraator Tanel Toova - panuse eest CEITER projektis ning robootika valdkonda Tallinna Ülikoolis
 • Digitehnoloogiate instituudi kirjastustegevuse dotsent Aile Möldre - infoteaduste bakalaureuseõppekava kureerimise eest ning Eesti juubelile pühendatud “Eesti raamatu 100 aastat“ kirjutamise eest
 • Digitehnoloogiate instituudi lektor Anna Šeletski - matemaatika bakalaureuseõppekava kureerimise eest ning panuse eest üliõpilaste arvu suurendamisel
 • Digitehnoloogiate instituudi teadusassistent Anet Põdra - silmapaistva panuse eest instituudi teadus- ja arendusprojektide haldamisel
 • Haldusosakonna tehnikaspetsialist Aavo Petrauts - pikaajalise panustamise eest tehnikaprobleemide lahendamisel
 • Trinidad Wiseman OÜ kasutajakogemuse valdkonnajuht Hegle Sarapuu-Johanson - digitehnoloogiate instituudi ja ettevõtete koostöö aktiivse toetamise ja koostöösse panustamise eest
 • Teadusosakonna analüütik Leelo Ansaar - kauaaegse töö ja suure panuse eest ülikooli teadus- ja arendustegevuse arendamisel
 • Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi arhivaar-koguhoidja Piret Laht - pikaajalise panuse eest muuseumi arendamisel
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ja vanemteadur Merike Sisask - kõrgetasemelise teadustöö eest ja panustamise eest institutsionaalsesse tegevusse, käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli TLÜ poolse eestvedamise eest
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö dotsent Zsolt Bugarszki - sotsiaalse ettevõtluse magistriõppe arendamise eest
 • Ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika professor Raivo Vetik - migratsiooni- ja integratsioonialaste teadusuuringute ning seotud projektide elluviimise ja ekspertvõrgustiku arendamise ja teemaga seotud järelkasvu hoole kandmise eest
 • Arheoloogia teaduskogu juhataja ja vanemteadur Lembi Lõugas - panuse eest arendusprojekti arheozooloogiliste kogude hoidla edukasse läbiviimisse
 • Avatud akadeemia ettevõtlussuhete ekspert Ingrid Hindrikson - aktiivse partnerlussuhete arendamisse panustamise eest
 • Rektoraadi büroo rahvusvahelise koostöö juht Kätlin Keinast - tulemusliku töö eest ülikooli partnerlussuhete arendamisel ja rahvusvahelistumisel
 • Oaas Catering OÜ juhataja Jonas Kunnberg - suurepärase abi ja vastutulelikkuse eest ülikooli sündmuste toitlustusteenuse pakkumisel
 • Infohaldur Helys Väära - kauaaegse töö ja panuse eest infohaldurina
 • Humanitaarinstituudi vene keele ajaloo dotsent Natalja Netšunajeva - aastatepikkuse kõrgetasemelise teadus- ja õppetöö eest vene keele ajaloo uurimisel    

2019

 • Digitehnoloogiate instituudi tarkvaratehnika õpetaja Inga Petuhhov – kauaaegse töö japanuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia dotsent, digitaalsete õpiökosüsteemide vanemteadur Kai Pata – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadur Kairit Tammets – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika dotsent Madis Lepik – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Humanitaarteaduste instituudi vene keele didaktika dotsent Irina Moissejenko – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Humanitaarteaduste instituudi vene keele ajaloo dotsent Natalja Netšunajeva – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Humanitaarteaduste instituudi vene kirjanduse ja folkloori dotsent Sergei Dotsenko – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Humanitaarteaduste instituudi vene keele õpetaja Jelena Raudla – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Avatud akadeemia avatud õppe spetsialist Marge Kõrvits – kauaaegse töö ja panuse eest täiendusõppe valdkonna arendamisel Tallinna Ülikoolis
 • Õppeosakonna haridustehnoloog Veronika Rogalevitš – kauaaegse töö ja panuse eest eõppe valdkonna ning akadeemiliste töötajate haridustehnoloogiliste pädevuste arendamisel Tallinna Ülikoolis
 • Õppeosakonna õppekorralduse spetsialist Anne Vare – kauaaegse töö ja panuse eest õppekorralduse valdkonnas Tallinna Ülikoolis
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi õppejuht Birgit Vilgats – kauaaegse töö ja panuse eest õppekorralduse ja õppekvaliteedi protsesside kujunemisel Tallinna Ülikoolis
 • Ühiskonnateaduste instituudi õppejuht Tuuli Oder – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel keelekeskuse juhatajana ja ühiskonnateaduste instituudi õppejuhina
 • Humanitaarteaduste instituudi õppejuht Siiri Soidro – kauaaegse töö ja panuse eest õppekorralduse arendamisel ning hea keelenõu andmisel Tallinna Ülikoolis
 • Humanitaarteaduste instituudi saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent Maris Saagpakk – panuse eest õpetajahariduse praktika arendamisel ja eestvedamisel Tallinna Ülikoolis
 • Glasgow Ülikooli vanemõppejõud Dr Bonnie Slade – panuse eest Erasmus Mundus Ühisõppekava Adult Education for Social Changes arendamisel
 • Haridusteaduste instituudi algõpetuse dotsent Airi Kukk – panuse eest klassiõpetajate koolitamisel ja õppekava pikaajalisel arendamisel Tallinna Ülikoolis
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi filmikunsti õppenõustaja ja spetsialist Ly Pulk - erilise tudengitele pühendatud hoole ja armastuse eest Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis
 • Ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia dotsent Liis Ojamäe – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Ühiskonnateaduste instituudi emeriitprofessor Rein Ruutsoo – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö professor Karmen Toros – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Ühiskonnateaduste instituudi võrdleva sotsioloogia professor, vanemteadur Marge Unt – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur Jelena Helemäe – kauaaegse töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Haapsalu linnapea Urmas Sukles – Haapsalu kolledži hoidmise ja igakülgse toetamise eest regioonis
 • Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur – Haapsalu kolledži hoidmise ja igakülgse toetamise eest regioonis ning panustamise eest kolledži nõukogu liikmena
 • Rakvere kolledži eelkoolipedagoogika lektor Lehte Tuuling – kauaaegse töö ja panuse eest Rakvere kolledži õppejõuna
 • Rakvere kolledži direktor Silver Pramann – panuse eest Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Rakvere kolledži arendamisel

2018

 • Õppeosakonna õppekorralduse spetsialisti Maris Kurelit pikaajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppenõustajat ja -spetsialisti Marianne Paapstelit pikaajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Rahandusosakonna palgaarvestuse vanemraamatupidajat Kairi Glückmanni tulemusliku ja järjekindla töö eest Tallinna Ülikooli arendamisel;
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi õppenõustajat ja - spetsialisti Lina Žuravskajat pikaajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Ülikooli arendamisel
 • Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna haridusnõunikku Reelika Semjonovit pikaajalise tulemusrikka koostöö eest riigikaitseõpetajate koolitamisel

2017

 • Rahvatantsurühm Soveldaja kunstilist juhti Elo Unti pühendunud ja tulemusrikka tegevuse eest rahvatantsu traditsiooni hoidmisel ja arendamisel
 • Edukat vilistlast Kalle Seppa ülikooli kõrgel tasemel esindamise eest nii laval kui ka meedias
 • Digitehnoloogiate instituudi tarkvaratehnika õpetajat Romil Rõbtsenkovit ülikooli esindamise eest vastuvõtu kampaanias 2016. ja 2017. aastal
 • Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestrit kõrgetasemelise kontserttegevuse eest 2016. aastal
   

2016

 • Digitehnoloogiate instituudi juhiabi Heli Tohverit pikaaegse eeskujuliku ja korrektse töö eest instituudi töö korraldamisel
 • Digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professorit Sirje Virkust ECIL 2015 konverentsi eeskujuliku läbiviimise eest
 • Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadurit Mart Laanpere CEITER-projekti ettevalmistamise ja käivitamise eest
 • Humanitaarteaduste instituudi vene kirjanduse professorit Irina Belobrovtsevat aastatepikkuse kõrgetasemelise teadus- ja õppetöö eest 
 • Humanitaarteaduste instituudi ajakirjandusteooria ja -praktika lektorit Vitali Belobrovtsevi aastatepikkuse töö eest ajakirjanduse ja tõlkimise õpetamise vallas
 • Humanitaarteaduste instituudi rakenduslingvistika professorit Krista Kerget teenete eest eesti keele uurimise, õpetamise ja korraldamise alal
 • Haridusteaduste instituudi ülddidaktika dotsenti Katrin Poom-Valickist sisuka, uuendusmeelse ja tulemusliku tegevuse eest õpetajakoolituse õppekavade arendamisel
 • Haridusteaduste instituudi andragoogika lektorit Kristiina Krabi aktiivse ja tulemusliku õppekavaarendusse panustamise eest
 • Haridusteaduste instituudi õppespetsialisti Aili Tamme sihipärase, tasakaaluka ja tulemusliku tegevuse eest instituudi õppekavade arenduse toetamisel; 
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi kooridirigeerimise lektorit Merike Aarmat pikaajalise eeskujuliku töö eest üliõpilaste ja kolleegide loomingulisel innustamisel koorimuusikas
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi helisalvestuse ja helirežii dotsenti Tiina Andreast kauaaegse töö ja panuse eest helirežii õpetuse edendamisel
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tehnikahoidla tehnikaspetsialisti Tõnu Talpsepa kauaaegse töö ja panuse eest BFM tehnika- ja tootmiskeskuse arendamisel
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi spordipedagoogika lektorit Marion Piisangut kauaaegse kehakultuuri õpetajate koolitamise eest
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi füsioloogia dotsenti Karin Baskinit panuse eest kehakultuuri õpetajate koolitamisel
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadurit Marko Vainut panuse eest loodusteaduste valdkonna õppekavade arendusse
 • Ühiskonnateaduste instituudi vanemteadurit Rein Vöörmanni  pikaajalise tulemusliku teadustegevuse eest ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudis
 • Ühiskonnateaduste instituudi üldpolitoloogia lektorit Tõnis Saartsi  panuse eest politoloogia, haldusjuhtimise ja riigiteaduste õppekava arendusse, ühiskonnateaduste instituudi alusainete väljatöötamisse ja eriala populariseerimisse
 • Ühiskonnateaduste instituudi õppejuhti Tuuli Oderit tulemusliku töö eest keelekeskuse ülesehitamisel ning kohusetundliku töö eest keelekeskuse õppetegevuse korraldamisel
 • Tallinna Ülikooli sümfooniaorkestri dirigenti Martin Sildosi sümfooniaorkestri kõrgetasemelise käivitamise eest
 • Haridusteaduste instituudi direktorit Kristi Vinterit akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Haridusinnovatsiooni keskuse juhatajat Pille Slabinat akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Digitehnoloogiate instituudi direktorit Peeter Normakut akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktorit Ruth Shimmot akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsenti ja vanemteadurit,  ökoloogia keskuse juhatajat Mihkel Kangurit akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejuhti Sirje Vaaski akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktorit  Katrin Saksa akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse; 
 • Humanitaarteaduste instituudi direktorit Tõnu Viiki akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Humanitaarteaduste instituudi administratiivjuhti Aigi Heerot akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Ühiskonnateaduste instituudi professorit Anu Tootsi akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Ühiskonnateaduste instituudi direktorit Indrek Graubergi akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi maalikunsti dotsenti Orest Kormaśovi akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Ühiskonnateaduste instituudi professorit Airi-Alina Allastet akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Õppeosakonna juhatajat Helen Joosti ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhatajat Kadri Kiigemad ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • Rahandusosakonna eelarve talituse juhatajat Anneli Levertandi ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • Rektoraadi büroo juhatajat Kätlin Vanarit ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • Infotehnoloogia osakonna juhatajat Toomas Meisterit ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise, ülikooli infosüsteemide arendamise ja toimivuse tagamise  eest
 • Rektoraadi büroo juristi Heli Vallisaart  ülikooli põhikirja ja teiste ülikooli õigusaktide põhjaliku uuendamise eest
 • Rektoraadi büroo juristi Karin Vahtrat ülikooli põhikirja ja teiste ülikooli õigusaktide põhjaliku uuendamise eest

2015
Raimo Pullat
Merlin Linde
Taimi Tulva
Salme Tarmas
Indrek Treufeldt
Kristjan Madalvee
Krista Must
Airi Illisson-Cruz
Eva Kuus
Lehte Tuuling
Marje Lepanen
Anne Tali
Meeli Roosalu
Aado Keskpaik
Külliki Tafel-Viia
Klemen Slabina
Kadri Metsaots
Jaagup Kippar
Meelis Karp
Janne Jakobson
Hele Leek-Ambur
Talis Vare
Kristel Marmor
Mati Väljas
Mare Leino
Anne Tiko
Marika Voogre
Ene-Silvia Sarv

2014
Airi Värnik
Georg Sootla
Aet Kallam
Lembit Türnpuu
Ülo Ugaste
Ene Lind
Orest Kormašov
Eha Rüütel
Andres Avarand
Sirje Ideon
Markku Hannula
Helve Meri

2013
Katri Loik
Ene Käpp
Peeter Normak
Ellen Redi

2004
Heli Tohver
Ene Käpp
Reimo Rivis
Aime Tahvel
Katrin Niglas
Anne Tali
Krista Kerge
Tiina Aunin

2003
Siiri Vihmar
Sirje Priimägi
Linda Pallas
Ene Lind
Ene Lausvee
Ebe Lausa
Endel Järve
Anu Iho
Reet Brauer
Aili Aben

2002
Anne Tiko
Viive-Riina Ruus
Tiiu Pau
Irina Moissejenko
Helve Meri
Kristel Marmor
Kadi Liik
Karl-Kristjan Kuiv
Rein Kolde
Tiiu Koff
Anu-Reet Hausenberg
Aili Adusk

2000
Paul Ruudi
Urve Väljas
Ülo Ugaste
Anu Toots
Aili Tamm
Leida Talts
Helve Siivo
Anne Rooste
Avo Petrauts
Viivi Maanso
Marek Kuzmin
Jüri Kruusvall
Wolf Peter Klein
Aili Kelam
Edgar Karofeld
Aili Kants
Margus Harak
Cecile Eliziere
Angela Arraste 

1999
Anita Turovskaja
August Undusk
Peeter Ulas
Imbi Teiter
Margus Tuuling
Ants Tarraste
Siiri Saulepp
Urve Ratas
Evi Rannap
Helge Palk
Jüri Orn
Katri Ojavere
Urmas Mäemets
Maie Maran
Lemmi Linna
Suliko Liiv
Reet Kääni
Ludmilla Krusta
Aet Kallam
Eha Hiie
Mati Graf
Irina Belobrovtseva
Hille Baar
Aili Aarelaid