F2F on Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia seminaride sari, mis avab teadlastele koostöövõimalusi ettevõtete ja teiste organisatsioonidega nii Eestis kui ka väljaspool. Ülikooli tänased ja homsed partnerid saavad kuulda teadmusmaailma uusimaid mõtteid – iga kord uued teemad.

Järgmine F2F seminar toimub 29. aprillil koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Praktilisel veebiseminaril "Kriisiaegsest ärevusest ja stressist vabaks!" räägime, kuidas maandada pingeid ja ärevust, mis tingitud teadmatusest ning kuidas säilitada positiivne meel, kui kõikjalt kostub vaid negatiivseid sõnumeid. Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi isiksusepsühholoogia lektor, psühholoogia ja käitumisteaduste suuna juht Aleksander Pulver annab praktilisi soovitusi, kuidas stressiga kodukontoris toime tulla.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Vaata toimunud seminare:

Inspiratsioonihommik: EXU - Ettevõte x Ülikool. Miks ja kuidas loome lahendusi praktilistele probleemidele?

)Toimus 15. oktoobril 2019 kell 9.00 - 11.00, Eesti Kaubandus-Tööstuskojas 

EXU toob ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele. Koostöö tulemus võib olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond, uute töötajate kiirem kohanemine ja palju muud.

Inspiratsioonihommikul oli sel korral kolm märksõna:
1. Koostöönäited ettevõtetega (digi-, haridus-, looduse ja tervise valdkonnas);
2. Rahastamise võimalused;
3. EXU.

Tallinna Ülikooli koostöövõimalustest ja projektidest rääkisid ülikooli ettevõtlussuhete ekspert Ingrid Hindrikson, avatud akadeemia arendusprojektide valdkonna juht Külliki Tafel-Viia ja avatud akadeemia juhataja Katrin Männik.

Ettekanne

AvA uue nõukoja kohtumine EXUga

Aprilli lõpus astus ametisse Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia (AvA) uus nõukoda. Nõukoda on AvA juhtimist toetav nõuandev kogu, mille eesmärk on toetada ülikooli ühiskonnale ja majandusele suunatud koostööd ja teenuseid lähtudes Tallinna Ülikooli arengukavas seatud eesmärkidest. Nõukoja tegevused seonduvad peaasjalikult EXUga ja nõukoja otsused ning seisukohad on soovitusliku iseloomuga.

Uue nõukoja esimese kohtumise peateema oli EXU arendamine ja sellega seotud küsimused. EXU ühise nimetuse alla on koondatud ülikooli arendusprojektid ja teenused, et rakendada paremini teadlaste oskusteavet ja kogemusi ning ka tudengite ideid ja energiat uute toodete ning teenuste kujundamiseks koostöös ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga.

F2F formaadis toimunud kohtumisel räägiti, millised on ettevõtjate ja avaliku sektori ootused TLÜ teenustele ja milline võiks olla hästitoimiv teenusearenduse protsess. Avatud akadeemia arendusprojektide valdkonna juht Külliki Tafel-Viia tutvustas EXU 2019 aasta tegevuste kolme peamist suunda - teadustulemustel põhinevate teenuste arendus, olemasolevate teenuste müük ja EXU kaubamärgi tuntuse suurendamine. Haridusteaduste instituudi nooremteadur Janika Leoste tõi juba konkreetseid näiteid toimivast koostööst - innovatsioonist, töökohal õppimisest ja robomatemaatikast EDULABi mudeli abil.

AvA nõukoda hakkab koos käima neli korda aastas ja järgmine kohtumine toimub septembris 2019.

Ettekanded: EXU tutvustus   ja  Robomatemaatika EDULAB

AvA nõukoja liikmed on
 • Kadi Lambot (Arstikeskus Confido OÜ),
 • Ants Lusti (Identity OÜ),
 • Andra Altoa (AS SEB Pank Balti divisjon),
 • Toomas Türk (Tallinna Ettevõtlusamet),
 • Ragmar Saksing (SA Tallinna Teaduspark Tehnopol),
 • Mart Mäe (Microsoft Estonia OÜ),
 • Monika Haukanõmm (Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ),
 • Kaspar Hanni (AS Ekspress Grupp),
 • Kristjan Port (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut),
 • Heidi Lees (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut),
 • Kadri Mäger (TLÜ digitehnoloogiate instituut),
 • Heli Kaldas (TLÜ Haapsalu kolledž),
 • Tobias Ley (TLÜ haridusteaduste instituut),
 • Elina Tahvel (TLÜ humanitaarteaduste instituut),
 • Katri-Liis Reimann (TLÜ ühiskonnateaduste instituut),
 • Tiina Hiob (TLÜ Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut),
 • Andres Jõesaar (TLÜ arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal),
 • Katrin Männik (TLÜ avatud akadeemia).

Rakendusuuringute finantsvõimendus läbi nutika spetsialiseerumise – miks ja kellele?

Eesti riik peab oluliseks ja rahastab ettevõtja ja teadlase koostööd läbi nutika spetsialiseerumise. 
SA Archimedes poolt avatud taotlusvooru toetuse kogumaht on 15 000 000 eurot
Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Võimalustest rääkisid ja kogemusi jagasid:

Viktor Muuli (ETAg), Tea Tassa (SA Archimedes), 
Kaarel Adamberg (AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus), 
Jurgo Preden (Thinnect OÜ).

TLÜ viiest fookusvaldkonnast haakuvad nutika spetsialiseerumisega enam 
digi- ja meediakultuurning terve ja jätkusuutlik eluviis.

F2F toimus 11.06.2018

Maamessil õietolmuanalüüsidest

Tallinna Ülikooli teadur Liisa Puusepp Maamessil mee õietolmuanalüüsidest

Päevase magusavajaduse katab kolm teelusikatäit mett. Koos suhkrutega sööme me sel juhul ära ka mitukümmend tuhat õietolmutera, mis pärinevad neilt taimedelt, mida mesilased nektari kogumiseks külastanud on.

Nektari ja õietolmuproduktisoon ei pruugi olla erinevate korjetaimede puhul sama, on tolmuteri, mis on mesilastele toiduks ahvatlevamad kui teised, lisaks mängivad rolli nii korjeaeg kui ka õiekuju. Õietolmuanalüüsi tulemuste põhjal on võimalik määrata reaalset korjeala ja analüüsitulemuste põhjal toodangut sildistada.

Toimus 20.04.2018 Tartu Messikeskuses

Tiina Hiob Ekspordiakadeemias

Ekspordiakadeemias käis külas TIINA HIOB, Tallinna Ülikooli õppejõud.
Tiina Hiob on reklaami ja imagoloogia õppekava üks loojatest, selle õppekava kuraator ja juhtiv õppejõud. Tallinna Ülikooli reklaamiõppega on ta olnud seotud selle algusaegadest alates koos Talis Bachmanni ja Linnar Priimägiga. Tema käsitlusaladeks on üldistatult reklaamiteooria ja -psühholoogia, visuaalne kommunikatsioon ning brändikujundus.

Eksperdina on ta kaasatud reklaamikampaaniate hanke- ning hindamiskomisjonides, reklaamiauhind „Kuldmuna“ žüriides, Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukojas.

Kuidas turundus, imagoloogia ja branding rahvusvahelisele müügile tuule tiibadesse annab? Sellest ja paljust muust saabki klubis kuulda.

PRAKTILINE TEAVE: osalemistasu (sisaldab tervitusjooki ja snäkke) on 10 € +km. Vajalik on eelregistreerumine. Tallinna Loomeinkubaatori asukatele TASUTA (palun märgi registreerimisvormi kommentaarilahtrisse).

NB! Kohtade arv on piiratud.

NB! Ekspordi Akadeemia Klubi sarjas on iga kord põnev külaline, kes annab paar ideed ekspordiga tegelemisel, kuid põhirõhk on siiski omavahelisel suhtlusel.

Toimus 04.04.2018

ADAPTER võrgustiku tunnustusüritus teadlastele ja ettevõtjatele

 ettevõtlusplatvormi ADAPTER tunnustusüritus ettevõtetele ja teadlastele & uurimisgruppidele.

ADAPTERiga on liitunud tänaseks 11 ülikooli ja tehnoloogia arenduskeskust. ADAPTERis on olnud juba mitusada päringut ettevõtetest. Seminari eesmärk on tunnustada ja jagada olulist kogemust, mis on saadud ADAPTERit kasutades ning samuti anda tagasiside ADAPTERi koordineerijatele. Üritusele on oodatud aktiivsed ADAPTERi kasutajad, seotud teadlased, kõik, kel on jagada erinevat laadi kogemust ja kes on jõudnud tulemusteni. 

KAVAS: 
- Tervitus. Üllatusesinejad.  
- Kokkuvõte senitehtust. 
- Näidiskoostöölugu ettevõtja(te) esitluses-kogemused ja kasu koostööst. 
- Tunnustamine, tänuavaldus teadlastele ja ettevõtjatele
- Suupisted ja suhtlusnurk. 

Seminari vorm: rõõmus jõulueelne ja vahetu kohtumine teadlaste, ettevõtjaja ja ADAPTERi koordineerijatega. 

Toimus 05.12.2017

Kohtumine Saksa saatkonna ja Saksa-Balti Kaubanduskojaga

 Seekordse F2F seminari eesmärk on tutvustada ülikooli koostöövõimalusi saatkonna ja kojaga seotud ettevõtetele. Proovime leida ühishuvisid ja planeerida ühistegevusi ettevõtetega 2018. aastaks. Külas on d Hr Reinhard Wiemer ja Pr Jana Marin Saksa saatkonnast ning Hr    Hendrik Lume Saksa-Balti Kaubanduskojast

Teemafookuses on:
- ettevõtetega koostööplatvorm ADAPTER
- digi ja hariduse valdkond: töökohal õppimine, töötajate andmepõhine hindamine jm (Tobias Ley, Kadri-Liis Kusmin)
- meedia ja kommunikatsioon (Ulrike Rohn)
- ökoloogia keskuse teemad (ökoloogia keskus)

Toimus 07.11.2017

Ristmeedia trendid ja võimalused ettevõtjatele

Ristmeedia trendid ja võimalused ettevõtjatele 

Septembrikuu F2F toimub koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Ristmeedia õppejõud ja arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar jagab osalejatega mõtteid ristmeedia teemal, millised on trendid ja võimalused? 

Sihtrühm: kohtumisele oodatakse ekspordiga tegelevad naisettevõtjad, ettevõtete esindajad ning ettevõtluse tugistruktuuride esindajad. 

Osalemistasu on kõigile 10 eurot + km (sisaldab tervitusjooki ja snäkke) ning vajalik eelregistreerimine 11. septembrini. NB! Kohtade arv on piiratud.    

Toimus 13.09.2017

Haridusteaduste doktorantidelt ettevõtjatele

“Haridusteaduste doktorantidelt ettevõtjatele – Kuidas me mõistame töökohal õppimist ja millised on tööandja võimalused toetada oma personali pädevuste arengut?”

Arutelu märksõnadeks on: õppimise olemuse muutus, õppimine meie igapäeva elu osa, õppimine töökohal, tehnoloogilised lahendused ja õpikeskkonnad täiskasvanu õppimise toetamiseks, õpianalüütika.

Seminari sissejuhatuseks saavad sõna doktorandid ja nende juhendajad:
Tallinna Ülikoolist: Jaanika Hirv (Töökohal õppimine ning selle toetamine), Stella Polikarpus (Situatsiooni teadlikkuse ja probleemilahendus oskuse hindamine virtuaal simulatsioonis),  Kaire Kollom (Õpianalüütika võimaluste kasutamine õpetajahariduses),  Kadri-Liis Kusmin (Tööstus 4.0 töötajate õpimudel Eesti elektroonikatööstuse näitel)

Tartu Ülikoolist: Liina Adov  (Õpihoiakute kujundamine digikirjaoskuse kontekstis), Tormi Kotkas (Loodusteadustega seotud karjäär, vajalikud kompetentsused ja noorte teadlikkus sellest), Pihel Hunt (Õpetaja kompetentside tegevuspõhine hindamine e-portfoolio ning õpianalüütika toel), Ivar Männamaa (Rätsepamängu kasutamine ettevõttespetsiifilises koolituses).

Järgneb diskussioon ettevõtete, ettevõtete liitude, Kutsekoja, EASi jt esindajatega – muudame doktorantide uurimistöö erinevates töökeskkondades rakendatavaks!

Mis võimalused avab ADAPTER kinnisvara- ja ehitusettevõtjatele?

Kuue ülikooli ühisalgatusena sündinud koostööplatvormi ADAPTER praktiline seminar keskendus seekord ehitus- ja kinnisvaraarenduse teemadele. Erinevate ülikoolide teadlased tutvustasid oma uurimisteemasid ning tõid ettevõtjatele praktilisi näiteid, kuidas ehitamisel ja hoonete käitamisel ülikoolide pakutavaid võimalusi enda ja oma klientide kasuks ära kasutada. 

Ettekanded:

Tervikrenoveerimine puidust moodulpaneelidega.
Targo Kalamees (TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut)

Radoon siseõhus– millega peaks arvestatama seoses seadusandluses toimuvate muudatustega.Rein Koch  (TÜ Füüsika instituut)

Georadari kasutamine kinnisvaraäris - riskide maandamine alates planeerimisest kuni lammutamiseni. Hannes Tõnisson (TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut)

Kinnisvara arendus ja maakasutuse planeerimine. Siim Maasikamäe (EMU Metsandus- ja maaehitus instituut)

Elamute masskohandamine.Uued võimalused kinnisvara projekteerimisel, turunduses ja müügis. Renee Puusepp (EKA arhitektuuriteaduskond)

Paneeldiskussioon ettevõtjatega:milliseid koostöövõimalusi nähakse ülikoolidega?

Milles seisneb Saksamaa edu ülikool-ettevõtte koostöömudelis?

Milles seisneb Saksamaa edu ülikool-ettevõte koostöömudelis? Kuidas motiveeritakse praktikuid ülikooliga koostööle? Milliseid meetodeid rakendada praktikapõhises õppeprotsessis?"

Tallinna Ülikoolis toimus järjekordne F2F  kohtumine, kus oma kogemusi jagas Frankfurti Ülikooli õppejõud Frank Werthwein, kes on tuntud praktiliste kogemuste oskuslikus sidumises õppetööga. Werthwein andis ülevaate Baden-Württembergi piirkonna tööstusmaastikust ja sellest, kuidas ettevõtted ülikoolidega koostööd teevad ning kuidas praktikat õppeprotsessi kaasatakse.

Saksamaa kogemus näitab, et ettevõtete ja ülikoolide koostööprojektidest ei jõua lõpule kuni kolmandik ning sageli on selle põhjus ettevõttepoolne liiga suur ajasurve. Sellest hoolimata on ettevõtjatel aktiivne huvi pakkuda üliõpilastele tasustatud praktikakohti ja seeläbi saada hiljem võimalikke uusi töötajaid. Werthweini sõnul on saksa ettevõtjatele iseenesestmõistetav, et töö kõrvalt käiakse õpetamas ka ülikoolis, mis tähendab, et umbes pooled lektoritest ei ole otseselt ülikooli põhipalgal. Ülikoolid omalt poolt näevad ette, et õppejõud töötavad ka mingi osa ajast ettevõtetes praktikutena. Reaalse elu sidumist teaduses ja õppeprotsessis peetakse enesestmõistetavaks ja see suhtumine kannab vilja uute kvaliteetsete toodete ja teenuste arendamisel Saksamaal.

Frank Werthwein teeb koostööd Saksa edukaimas tööstusrajaoonis Baden-Württembergis selliste ettevõtetega nagu Hugo Boss, Porche ja Bosch ning on olnud õppejõu ameti kõrvalt 29 aastat edukas ettevõtja.

Mängustamine ettevõtluses ning Arvutitunnetuse füsioloogilised alused ja rakendused

"Mängustamine ettevõtluses"
(Mängustamiseks peetakse mänguelementide kasutamist mittemängulises keskkonnas)

Toome erinevid näiteid, kuidas tuntud ettevõtted on läbi mängustamise jõudnud paremate majandustulemusteni ning võitnud juurde uusi kliente. (Näiteks Samsung Nation on kasutanud kliendikogukonnas edukalt mängustatud kliendisuhteid  www.samsung.com; RC Cola on kasutanud mängustamist reklaamnäites Superstaari jaht www.alecoq.ee/superstaarijahtvõi kuidas Nissan Carwings on kasutanud mängustamist auto funktsioonide juhtimise äpi loomisel www.nissanusa.com/blog/carwings-appjt)

"Arvutitunnetuse füsioloogilised alused ja rakendused"

Toome praktilisi näiteid TLÜ laborite tegevustest nagu:
IKT lahendustega kaasneva usalduskäitumise analüüsimine ja kujundamine
Neuroturundus
Neurokunsti (kino, teater) koostööprojektid
Kognitiivse psühhoteraapia rakendamine
Huvilistel on võimalus külastada ka Interaction Design lab (IDLAB) ja User Experience Evaluation (UXLAB) laboreid, kus on uusi mobiilse pilgujälgimise, füsioloogia ning ajutegevuse mõõtmise seadmeid, mis võimaldaksid mõõta kasutaja emotsionaalset ja kognitiivset seisundit.

Seminaril esinevad Martin Sillaots, TLÜ digitehnoloogiate instituudi digitaalsete õpimängude õppekava juht ja Aleksander Väljamäe, TLÜ digitehnoloogiate instituudi arvutitunnetuse dotsent, EU FET CSA projekti "BrainHack" (http://hackthebrain-hub.com) teaduskoordinator.

Mõtteid avama on kutsutud kõik teemadest huvitatud ettevõtted ja teadlased!

Mis on ülikooli teenus?

Mis on ülikooli teenus? Kuidas saab ülikool olla oma sihtrühmadele (sh õppija, avaliku ja erasektori organisatsioonid) unikaalne? Mis tagab edu?

10.11.2016 kell 16.00-17.30
Koht: Mare maja 6.korrus, ruum M649 (Uus-Sadama 5, Tallinn)

Oma kogemusi jagab Linda Moir, kes on panustanud juhirollis Virgin Atlantic,
National Air Traffic Services, British Airways teenuse arendamisse, samuti Londoni Olümpiamängud 2012 korraldamisse. Lindal on ka kogemusi ülikoolidega.

Ümarlaua kohtumisele on kutsutud rektoraadi esindajad, instituutide direktorid ja liftikõnelejad koostööfestivalil “Õigel ajal õiges kohas”.

Turismiettevõtte teenuse arendus Aasia suunal koostöös ülikooliga - kas võimalik või võimatu?

Aeg: 03.05.2016 kell 14.00-16.00
Koht: BFMi Nova maja 3.korrus, ruum N307 (Narva mnt 27, Tallinn)

Võimalusi avavad ettevõtjatele ja teadlastele:

Mart Reimann/TLÜ(aktiivne turism, seiklusturism, elamusturism), Karin Dean/TLÜ(Aasia kultuuri-, ajaloo- ja keeleruum), Kristiina Kästik/EAS(turismiettevõtte arenguplaanid ja välisturgude potentsiaal), Martti Kalvik/MKM(turismiettevõtte ärimudeli arendamine läbi riikliku toetusmeetme).

Seminari modereerib Ott Pärna/ESTCORP.eu - tulevikuseire ja arendusettevõte(ettevõtja, majandusekspert, spordiaktivist).

Kutsutud on aktiivse turismi vastu huvitundvad ettevõtjad ja teadlased!

Ettevõtted, kas olete huvitatud inimressursi hooldamisest ja arendamisest töökohal?

Aeg: 05.04.2016 kell 10.00-12.00
Koht: BFMi Nova maja 4.korrus, kinosaali esine puhkeala

TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut, Haapsalu Kolledž ja Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus teevad koostööd ettevõtetega. Panustatakse inimese liikumis- ja tegevusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni ja tervisekäitumise uurimisse, arendamisse ja säilitamisse. Töötaja kui isiku huvi on järgida tasakaalustatud elustiili, tööandja kui organisatsiooni huvi on rakendada töötajat parimal võimalikul moel!

Seminari avavad Kristjan Port (Loodus- ja terviseteaduste instituudi spordibioloogia dotsent)ja Talis Vare (Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse direktor).

Mõtteid avama on kutsutud kõik töövõime hindamisest ja arendamisest huvitatud ettevõtted ja teadlased!

Eesti Energia - strateegilised väljakutsed ja koostöövõimalused

TLÜ Avatud akadeemia poolt 4. märtsil korraldatud seminaril F2F “Eesti Energia - strateegilised väljakutsed jakoostöövõimalused” tutvustas ettevõte oma arengu väljakutseid ja ülikooli poolt esitati mitmeid ideid koostööks. Koostöövõimalusi läbi praktiseerimise, täienduskoolituse ja arendustegevuse (organisatsioon, teenus) nähakse loodus-ja terviseteaduste, digitehnoloogiate ja ühiskonnateaduste instituudi esindajate poolt. Eesti Energia poolt tehakse ja plaanitakse innovatsiooniuuringuid järgmistes valdkondades: põlevkivi uuringud, efektiivsem kaevandamine, efektiivsem energiatootmine, konkurentsivõimelised kütusesegud, kvaliteetsemad tooted põlevkiviõlist, hajutatud energiatootmine, keskkonnamõjude vähendamine, kõrvaltoodete vääärindamine, uued turud, nutikas võrk, nutikas tarbimine. 

Külalised Eesti Energia poolt: Veljo Aleksandrov (projektidirektor kaevanduste arenduste suunal), Olavi Tammemäe (keskkonnateenistuse juht), Indrek Aarna (teadus- ja arendustegevuse juht), Tõnis Meriste (keskkonnateenistuse arendusjuht), Kristel Kosk (taastuvenergia projektijuht), Kadi Steinberg (PMO ja partnersuhete juht).

Uue struktuurifondi võimalustest ettevõtete ja teadlaskonna koostööks

Kuidas suurendada Tallinna Ülikooli teadlaste võimalusi ja valmisolekut ettevõtetega koostööks? Kas see on võimatu missioon peamiselt sotsiaal-, humanitaar- ja haridusteadustele keskendunud ülikoolis?

Viktor Muuli (ETAg), Tea Tassa (Archimedes), Tea Danilov (EAS).

Eesti riik peab oluliseks ja rahastab ettevõtja ja teadlase koostööd läbi nutika spetsialiseerumise. Tallinna Ülikooli viiest fookusvaldkonnast haakuvad sellega enam digi- ja meediakultuur ning terve ja jätkusuutlik eluviis.

Oma kogemusi jagasid Evelyn Sepp jt (Teenusemajanduse Koda), Külle Tärnov(Tehnopol), Peeter Normak (TLÜ digitehnoloogiate instituut), Kristjan Port (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut), Andres Jõesaar ja Indrek Ibrus (TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut).