Innovatsiooniosak ja arendusosak on sihtotstarbelised toetused, mida väikese- või keskmise suurusega ettevõted (VKE-d) saavad taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS), et tellida töid teadus- ja arendusasutustelt.

Innovatsiooniosaku maht on 4000 eurot ning arendustoetuse maht 20 000 eurot. Avatud akadeemia on valmis kohtuma kõigi huvitatud ettevõtetega, et leida võimalusi ülikooli teadlaste ja ettevõtte arenguvajaduste ühildamiseks.

Toetatavad tegevused vastavalt määrusele on:

  • toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
  • töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
  • disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine, välja arvatud üksnes kommunikatsiooni eesmärgil välja töötatud ja juurutatud disainilahendused (näiteks graafiline disain, turundusega seotud disain, kodulehe ja visuaalse identiteedi loomisega seotud disain);
  • teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
  • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
  • vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
  • patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
  • patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
  • patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine;
  • IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine.

Tallinna Ülikooliga on võimalik teha koostööd viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Võta ühendust: Ingrid Hindrikson