Aitame ettevõtteid ja organisatsioone väljakutsetes, mis seonduvad eeskätt: töötajate väljaõppe ja arenguga, toodete-teenuste testimise ja arendamisega, digitehnoloogiate rakendamise ja loovlahendustega.

Koostöö eesmärk on paremate tulemuste saavutamine ja säästlikum ressursikasutus. Koostöös ülikooliga võib tulemuseks olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond, uute töötajate kiirem kohanemine ja palju muud.

Meie tugevus on võime siduda sotsiaal- ja humanitaarteadused tehnoloogia ja innovatsiooniga. Oma partneritele saame pakkuda nii teaduslike uuringute tulemusi kui rakenduslikke sihtuuringuid; koolitusi ja nõustamist; võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri; rakendada meie tudengeid ja teadlasi.

Koostöövormid - strateegiline, arendus- ja õppealane koostöö

Ülikool arendab koostöösuhteid kolmel tasandil: õppealane koostöö, arenduskoostöö ja strateegiline koostöö. Esimene tasand on suuresti mitterahaline ja võimaldab partneril/ettevõttel ülikooli tundma õppida. Teise tasandi koostöö aluseks on konkreetne projekt, millel ka selge eelarve ja tähtaeg. Kolmas tasand on pikaajaline ja näeb ette ülikooli ning partneri ühtset arengut ning selle kavandamist.

minip.png

Koostöösuhete arendamisel keskendume Tallinna Ülikooli viiele fookusvaldkonnale: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine.