Avalik loeng

Edasi lükatud! Andmete digitaliseerimine ettevõttes

26.03.2020 kell 10.00 - 11.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Avatud Akadeemia seminari „Andmete digitaliseerimine ettevõttes: kuidas andmete haldus tõstab töö kvaliteeti, vähendab töökoormust ja parandab klientide rahulolu?" viib läbi Sirje VirkusTallinna Ülikooli  digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professor.

Andmete oskuslik töötlemine ja haldamine on tänapäeval muutunud üheks ettevõtete kasvu ja edukuse allikaks, mis aitab luua konkurentsieelist. Uuringud on näidanud positiivset seost ettevõtte juhtide andme- ja infokasutuse taseme ja ettevõtte majandustulemuste vahel. Koolituse eesmärk on avardada osalejate teadmisi andmehaldusest, arendada nende andmekirjaoskust ja aidata orienteeruda andmemajanduse keerukas maailmas.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine: Registreeri seminarile

Lisainfo:  

Lilian Rückenberg
Tallinna Ülikool
E-post: lilianr@tlu.ee
Tel: 619 9516