Partnerlus ja koostöö

EXU avatud laborite programm

11.10.2019 kell 10.00 - 15.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Kutsume Ettevõtlusnädala raames kõiki alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning teisi huvilisi tutvuma Tallinna Ülikooli laboritega.

  1. oktoobril kell 10.00-15.30 on võimalik külastada laboreid ja kohtuda teadlastega, kes räägivad, mida põnevat ja kasulikku on juba tehtud ja millised on laborite võimalused koostööks.
EXU (Ettevõte x Ülikool) avatud laborite programm:

10:00 - 11:00

Seminar "Organisatsiooni digiküpsuse hindamine ja digi-innovatsiooni juhtimine"

10:00 - 12:00

Tallinna Ülikooli Elukestva ja mitteformaalõppe pop-up labor - teenused ja koolitused täiskasvanuõppes, noorsootöös ja kutsepedagoogikas

10:00 - 12:00

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste molekulaarteaduste laborite külastus

10:00 - 12:00

Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse väliuuringud, laborid ja teenused

11:00 - 12:00

Tallinna Ülikooli EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori külastus

11:00 - 12:00

Tallinna Ülikooli Inimese ja arvuti interaktsioonidisaini labori külastus

14:30 - 15:30

Tallinna Ülikooli MEDIT virtuaalreaalsuse, liitreaalsuse ja mängustamise labori külastus