Seminar

Partnernädala seminar "Järeldusi koroonakriisi aegsest õpikogemusest. Oskuste vajadused kriisiajal ja kriisijärgselt."

12.10.2020 kell 11.00 - 12.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Räägime olulisematest uuringutulemustest, mida distantsõppe osalised tulevikuks õppima peaksid. Põhilises fookuses on ülevaade IKT-oskuste vajadustest erinevatel elualadel, räägime ka täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe vajadusest laiemalt.

Lisainfo ja registreerimine: https://www.tlu.ee/koolitused/jareldusi-koroonakriisi-aegsest-opikogemu…