Seminar "Kuidas hoida tasakaalu töö ja eraelu vahel"

18.10.2023 kell 13.00 - 16.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Pandeemia tõttu kiirenenud üleminek kaugtööle on osutunud töötavate inimeste ja eriti just naiste jaoks keeruliseks, arvestades vajadust tasakaalustada digitaalselt intensiivsete tööpäevade ja ka ebakindlate töökohtade pinget muude perekondlike, koduste ja hoolduskohustustega. Seetõttu on suurem oht stressiks ja läbipõlemiseks. Kaalul on kaugtöötajate ja ka kaugõppijate vaimne heaolu. Kaugtöötajate ja täiskasvanud õppijate motiveerimiseks ja võimestamiseks on Erasmus+ projekt BALANCE raames loodud videointervjuude kogemuskogu, tasakaalu saavutamise juhend ja veebikursus, mis ühendab loodud digivahendid õpikeskkonnaks. Sinna on koondatud nõuandeid, saavutamaks parema hakkamasaamise ja tasakaalu digitaalses töömaailmas toimetamiseks, mis võimaldavad juhtidel edendada töökorraldust kaugtöö tingimustes, suurendada töötajate rahulolu, toimetulekut digimaailmas, toetada vaimse tervise hoidmist ning oskust leida tasakaal töö- ja eraelu vahel.

Õpitundi viivad läbi Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi nooremteadur Erle Neeme ja Tallinna Ülikooli avatud akadeemia avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits.

Registreerimine

Täpsem seminari info