Muu sündmus

EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek 2023

21.12.2023 kell 16.00 - 19.00

EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek 2023

21.12.2023 kell 16:00

TLÜ Mare maja M-552

EDK ja EDA aastalõpu ettekandekoosolek 2023

Lisa kalendrisse

iCal calendar

"Esimese põlve sisserändajad ja demograafiline nüüdisajastumine Briti saartel"

Ettekande teeb Hannaliis Jaadla -  Teadur, TLÜ EDK / Vanemteadur, Cambridge'i Ülikool / The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure

Rahvastikuloos leiab sageli käsitlemist periood 1850‒1914, mida seostatakse esimese massrände ajastuga ja rahvastiku ümberasumisega Euroopast Ameerikasse. Sel ajavahemikul toimusid märkimisväärsed muutused ka Euroopa-siseses ja kohalikus rändes, eriti Briti saartel, mis kujunes oluliseks etapiviisilise rände (vahe)sihtkohaks Euroopast Uude Maailma. Muutused rändes leidsid aset koos demograafilise nüüdisajastumisega nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas. Huvitaval kombel on rände mõju demograafilisele käitumisele ajaloolises perspektiivis Euroopas seni suhteliselt vähe tähelepanu pälvinud. Selle ettekande eesmärk on võrrelda esimese põlve sisserändajate ja paikse elanikkonna sündimuse erinevust ning selle muutumist 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. Analüüs põhineb Inglismaa ja Walesi, Šotimaa, ja Iirimaa isikupõhistel rahvaloenduste andmetel vahemikus 1851 kuni 1911..

Ettekandele järgneb vestlusring.

Eesti Demograafia Assotsiatsioon pakub kohvi ja piparkooke