Partnerlus ja koostöö

SekMo teadmussiirde doktorantuuri meetme infotund

22.04.2024 kell 12.00 - 14.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tallinna Ülikoolis on võimalik õppida teadmussiirde doktorantuuris. Õppekohad teadmusiirde doktorantuuriks luuakse TLÜ ja partnerasutuse kokkuleppel, sest teadmusiirde-doktorant õpib ülikoolis, kuid viib oma uurimustööd läbi partnerasutuse juures. Vt täpsemalt siit. Alates 2022. aastast on võimalik taotleda SekMo meetmest toetust teadmussiirde-doktorandi palgakulude jms katteks. ETAGi esindajad tutvustavad esmaspäeval, 22. aprillil ruumis M-648 toimuvas SekMo meetme infotunnis meetme põhimõtteid ja vastavad huviliste küsimustele. 

Päevakava:

12.00 – 12.10 Doktoriõppest ja teadmussiirde doktorantuurist Tallinna Ülikoolis. Katrin Niglas
12.10 – 13.05 SekMo meetme tutvustus. Kaidi Rekker, Tea Tassa
13.05 – 13.20 Kogemuslugu.
13.20 – 13.40 Teadmussiirde doktorantuuri korralduslikust poolest Tallinna Ülikoolis. Ursula Haava
13.40 – 14.00 Küsimused-vastused.

Infotunnis saab osaleda ka veebis Zoomi keskkonnas.

Info SekMo meetme kohta: https://etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sekmo/

Lisainfo:
Ursula Haava
Doktoriõppe peaspetsialist
ursula.haava@tlu.ee
5620 4482