Pressiteated

Ülikool osales regionaaltasandi arengu analüüsi koostamisel

bänner

Täna toimub Riigikogus kollokvium teemal ´Eesti regionaalse arengu väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid´. Riigikogu juhatusele antakse üle Eesti regionaaltasandi analüüsi lõpparuanne, mille koostamisel osalesid ka Tallinna Ülikooli teadlased.

„Tegemist on aktuaalse teaduslikku analüüsiva vajava probleemiga, kuna aastaid ei ole leitud õiguslikke, halduslikke ning rahalisi vahendeid riigi suureneva regionaalse erinevuse peatamiseks, rääkimata nende praktilisest tasakaalustamisest,“ leiab Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land. Samas on Landil hea meel, et Eesti regionaaltasandi analüüs on nüüd valmis ning et see sündis ülikoolide ja praktikute koostöös. „Loodetavatele muutustele annab aluse asjaolu, et Riigikogu ning mitmed teised riigi ning omavalitsuse institutsioonid on teema vastu tõsist huvi näidanud,“ nendib Land.

Kollokviumi eestvedaja ning regionaalse arengu uuringu üks koostaja, Tallinna Ülikooli lektor ning MTÜ Polis president Sulev Lääne rõhutab, et valminud uuring ei sisalda lõplikke lahendusi. „Nüüd aga on võimalik läbi viia laiem ühiskondlik arutelu, kes, mida ja kuidas peaks ette võtma, et tagada kõigile Eesti inimestele, sõltumata elukohast, sarnased võimalused oma elu korraldamiseks ning vajalike teenuste saamiseks,“ hindab teadlane.

Lääne on seisukohal, et nüüd on aeg sarnaselt Soomega võtta ette sisulised ning korralduslikud sammud kavandatavate regionaalsete muudatuste praktiliseks läbiarutamiseks ning elluviimiseks. Kaaluda võiks ka selleteemalise ühiskondliku kokkuleppe ettevalmistamist.

 

Täpsem teave: Sulev Lääne, sulev.laane@gmail.com; 5017282