Tudengiblogi

Haapsalu kolledži silmapaistev vilistlane Solveig Edasi

bänner

Millist eriala ning millal õppisid Haapsalu kolledžis.

2003-2005 riigiteaduste eriala (sotsiaalteaduste magister);
2009-2011 liiklusohutuse eriala.

Millega nüüd igapäevaselt leiba teenid?

Töötan Maanteeameti ennetustöö osakonnas eksperdina ning osakonna juhataja kohusetäitjana.

Eesti liiklusohutuse strateegia tugineb nullvisiooni mõtteviisil. Kui tavapäraselt on kogu vastutus liikluse ohutu toimimise eest asetatud liiklejatele, siis uue mõtteviisi järgi lasub vastutus nii transpordisüsteemi kavandajatel, elluviijatel, kui ka haldajatel.

Ennetustöö osakonna eesmärk on toetada ohutumalt käituva liikleja kujunemist läbi süsteemse liiklushariduse ja teavitustegevuse. Meie tegevussuundadeks on liiklusohutusalase ja liikluskasvatusalase töö korraldamine ja koordineerimine ning liikluskasvatuses osalemine.

Oma koolitustegevustes oleme suunanud fookuse õpetajate ja vabatahtlike koolitustele. Ennetustöö osas töötame kahel suunal: üleriiklik ennetustöö – anname sisendit kampaaniatele ja koostame õppe- ja jaotusmaterjale ning paikkondlik teavitus- ja nõustamistegevus.

Liiklusohutusprogrammi eesmärkide saavutamiseks on oluline tihe koostöö erinevate ministeeriumite, ametite, kõrgkoolide, kohalike omavalitsuste, äri- ja kolmanda sektori vahel.

Ning kuidas on sinu õpingud aidanud kaasa sinu igapäevatöös?

Väga otseselt. Riigiteaduse eriala vilistlasena töötades riigiasutuses, on mul kergem mõista, kuidas toimub poliitika kujundamine ning milline roll on selles ametnikel.

Liiklusohutuse erialal õppimine on andnud laiemad teadmised ühes spetsiifilises valdkonnas. Kui meie, esimese lennuga, alustasime siis spetsialiseerumine oli laiapõhjaline. Usun, et omandatud teadmised on aidanud igapäevatöös paremini erinevaid liiklusohutusalaga seonduvaid teemasid, probleeme ja situatsioone mõista ning lahendada.

Nii õpingud kooliajal kui õpingujärgne koostöö Haapsalu kolledži juhtkonnaga on olnud hea ja tulemuslik. 2016 aastal sõlmiti Maanteeameti ja Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži vahel koostöökokkulepe ja tegevuskava, mille tulemusel on sündinud mitmed huvitavad projektid, õpematerjalid, aga oleme ka ise saanud sisendit ennetustöö tegevusplaani. Maanteeamet on olnud liiklusohutuse tudengitele liiklushariduse praktikabaasiks ja siin võin julgelt kinnitada, et kasu sellest on olnud vastastikune.

Milliseid kasulikke tutvusi kooliajal sobitasid ning miks just need on hilisemalt kasulikuks osutunud?

Nimesid nimetamata ja tahtmata kedagi eelistada pean tunnistama, et koostöö erinevate autokoolide omanike ja -õpetajatega, kes on sama eriala lõpetanud, on olnud väga tulemuslik. Üheskoos on koostatud liiklusohutusalaseid õppematerjale haridusasutustele, koolituskavasid erinevatele sihtrühmadele jne. Kolmandik kursusekaaslastest olid politseiametnikud ja arvan, et sealt sai alguse ka tihedam koostöö ametite ennetustöö valdkondade vahel.

Kes oli sinu lemmik õppejõud ning miks?

Magistriõpingutelt meenuvad esimesena professorite Anu Tootsi ja Georg Sootla loengud. Need olid kaashaaravad, läbimõtestatud, täis ootamatuid mõttekeerde, samas oskasid õppejõud jätta ruumi ja ainest nii isemõtlemiseks kui ka diskussioonideks. Neid loenguid oodati ja hinnati.

Liiklusohutuse eriala valdkonnas meenuvad mulle esimesena liiklusohutuse õppekava kuraatori ja lektori Heli Ainjärve loengud. Tegemist on inimesega, kes teeb oma tööd suure kire ja pühendumusega. Helit võib julgelt pidada GDE-maatriksi kui mootorsõidukijuhi koolituse teoreetilise aluse maaletoojaks ja propageerijaks.

Alati ootasin põnevusega Margus Nigoli loenguid. Nendest loengutest sain kinnitust, et ainult norme järgides ja paberil projekteerides liikluskeskkonda ohutuks kujundada ei pruugi õnnestuda, vaja on ka konkreetse paikonna inimeste liikumisviiside, - trajektooride ja eripäradega arvestada. Margus oli alati õhinaga oma teemas sees, seostas teemat elavate näidete ja piltidega, mis aitas omakorda liikluskeskkonnaga seonduvaid tagamaid paremini mõista. Tegemist on inimesega, kes oli alati  positiivne, rõõmsameelne ning õppejõuna toetav ja tunnustav.

Mida oma õpingutele tagasi vaadates nüüd kindlasti teistmoodi teeksid?

Teistmoodi ei teeks ilmselt mitte midagi.
Liiklusohutuse eriala õppima asudes oli minu eesmärk lõpetada kool 2,5 õppeaastaga ja selle eesmärgi ma ka täitsin.

Kui saaksid tänastele tudengitele midagi soovitada, siis mis see oleks?

Oma kogemustele toetudes võib olla kaks mõtet:

  • See, kui palju ja mida Sa oma õpingutest endaga kaasa võtad, sõltub ainult Sinust endast, mitte õppejõududest. Ole avatud ja paindlik, osale aktiivselt, uuri rohkem ja võin oma kogemusest kinnitada – kõik su vaev saab kuhjaga tasutud.
  • Vali praktikakohta hoolega, sest hea õnne korral võib sellest saada tulevikus sinu põhitöökoht.