Tallinna Ülikool

Hooviala muutub avalikuks ruumiks

Tallinna Ülikooli uue hoone üks arhitektidest, Maarja Kask SALTO arhitektuuribüroost andis peo eel uudiskirjale ka intervjuu. Usutlenud ja toimetanud sisekommunikatsiooni spetsialist Rain Resmeldt Uusen.

hoov

 

Hoonesse tulevad pallimängude saal, tantsusaalid, black box, stuudioruumid, muusikaklass, helistuudio, jõusaal ... millest hakkas hoone idee lahti rulluma?

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi NOVA hoone juurdeehituse arhitektuurne lahendus on tehtud nüüd juba lammutatud URSA maja asukohale.

Uue hoone konseptsioon tulenes ruumiprogrammist, mis suures osas koosneb ülikoolile vajaminevatest saalidest. Suuremad mahud on võimla koos jõusaaliga ning tantsijate saalid, mis moodustavad piki krundi välisperimeetrit suuruse järjekorras, kahaneva jadana ajaloolise Narva mnt 25 TERRA maja suunas. Saalide mahud tulenevad otseselt konkreetsele funktsioonile vajalikest mõõtmetest.

Saalide eest jookseb läbi ühe korruse kõrgune, madal galeriivöö, mis liidab omavahel kõik saalid ning ühendab TERRA ja NOVA hooned, jätkates Tallinna Ülikooli erinevate hoonete sisest ringliiklust. Galerii toimib ka saalide ees oleva rekreatsiooni- ja hajumisalana, mis on maksimaalselt avatud hoovi, aktiveerides linnakvartali südamiku muutumist hubaseks ja roheliseks ülikoolilinnaku puhkealaks.

Mitmest klotsist koosnev hoone mõjub optiliselt väiksemana, kui ta tegelikult on. Kõige suurema sprodisaali maht on peidetud väiksemate vahele.

Mida hoone arhitektuurse lahenduse juures esile tooksite?

Projekti eesmärgiks on muuta üikooli suhteliselt väikesemahuline hooviala, mis täna on kasutusel parkimisplatsina, pigem jalakäijatele ja tudengitele suunatud avalikuks ruumiks.

Uus hoone pidi ka ära lahendama suurel hulgal hetkel tervaid logistilisi probleeme. Eelkõige loob uue hoone galeriivöö ühenduse, mis tagab terviliku ringliikluse Tallinna Ülikooli erinevate hoonete vahel. 

Antud projekti raames on plaan avada ka ajaloolise TERRA hoone vasakpoolne kangialune (Narva mnt poolt vaadatuna) sarnaselt parempoolsega, mis toimib hetkel hea ühendusena Narva mnt ja ülikooli hooviala vahel.

Uus ühendus loob ka perspektiivi uue tänava tekkeks Narva mnt ja Tuukri tänava vahel piki uue hooneosa läänefassaadi. Samuti andis uue hoone niisugune paiknemine krundil võimaluse lammutada silikaattellistest robustse ja logistiliselt ebasobiva ühenduse ajaloolise väärtusliku TERRA hoone ja lammutatava URSA hoone vahel.

Lammutamine ja uue galerii ehitamine linnapoolsesse nurka tekitab loogilise ringliikluse hoovi ümber paiknevates hoonetes.

Kui looming ja sport ühte majja kokku panna, siis millise olustiku soovisite luua?

Eesmärk oli luua olukord, kus erinevad tegevused n-ö valguvad ruumidest välja ja tekib võimalikult palju ristkasutatavaid alasid. Saalide ees kulgeb aktiivne galerii, mis on kasutatav ka hooviala laiendusena.

Näiteks tantsijatele mõeldud black box saab töötada ka eraldiseisvana, võimaldades suuremate etenduste puhul hoovialalt otse sissepääsu ning black box-i ja hooviala koostööd etenduse alana. NOVA mahu ja võimlamahu vahele moodustub fuajee, mis töötab ühtlasi näituste ning avatud loengute alana.

Kui maja sügiseks valmib, siis mida võiksid külalised uudistama tulla, millele tähelepanu juhiksite?

Mille üle me võib olla ise kõige õnnelikumad oleme, on areng, mida me BFMi  hoonet projekteerides lootsime. Luues BFMi  hoonest väljakule suunatud, päikselise lava/ varjualuse, on hoone aktiviseerinud kogu hoovilala.

Uue hoone projektiga on loobutud parkimisest hoovialal ja eesmärgiks on võetud kogu Ülikooli Linnaku väliruumi muutmine jalakäijatele orienteeritud kampuse keskväljakuks.

Kommentaar ehitajalt:

Uue maja ehitustöödel on tänaseks osalenud kokku pea 100 inimest. Igapäevaselt töötab objektil 45 ehitajat.

Kuna maja ühendatakse olemasolevate hoonetega, siis tuleb töid planeerida selliselt, et olemasolevate hoonete töö oleks võimalikult vähe häiritud.

Koostöö ehitusega seotud osapoolte (tellija, projekteerijad, ehitaja) vahel on olnud konstruktiivne ja lahenduste leidmisele orienteeritud.
Oliver Jakobson,

OÜ Tallinna Ehitustrust projektijuht