Tudengiblogi

Meie tudengid koostasid raamatu, mis aitab õpetada lastele ilma

Tallinna Ülikooli tudengid koostasid ELU projekti käigus raamatu, mis aitab õpetada lasteaia- ja klassiõpetajatel lastele ilma teemasid.

Ilmaraamat

Ilm ja ilmaended on läbi aegade olnud eestlaste argipäeva lahutamatu osa. Ilma ennustamine ja vaatlemine võis kunagi olla lausa eluliselt tähtis. Nõnda ilmast sõltudes, oli vaja tähelepanekud meelde jätta ja järeltulijatele edasi anda, tekitades nii edasi pärandatava rahvatarkuse. Seega on ilmaga seotud vanasõnades, ennetes, mõistatustes ja ka ilukirjanduses talletunud sajanditepikkune rahva kogemus.

Tallinna Ülikooli Erialasid Lõimiva Uuenduse projekti käigus valmis kogumik ilmanähtustest, kuhu on kokku koondatud ilmaga seotud rahvatarkus, mis on meie esivanematelt meile edasi pärandatud. Kogumiku koostamiseks kogusid tudengid materjali ilukirjandusest, luuletustest, erinevatest interneti allikatest ja mujalt. Selleks, et ükski nähtus mõistmatuks ei jääks, otsid huvilised mõistete tekste õpikutest ja ilmateenistuse lehelt. Pildid ja fotod on kogumiku autorite poolt üles pildistatud või joonistatud.

Selleks, et rahvapärand edasi antud saaks, on mõeldud kogumik kasutamiseks lasteaia ja algklassiõpetajatele, õpilastele ilma teemade õpetamiseks. Kogumiku igal leheküljel saab tutvuda ühe olulise nähtuse ning tema tähendusega. Välja on toodud nähtusega seotud ended ja vanasõnad, lisaks ka mõistatused. Mõne nähtuse juurde on lisatud ka tore ülesanne, mida saab lastega koos läbi teha, et õppimist lõbusamaks muuta. Loodame, et selle raamatu abil tärkab ja ärkab meie noortes järeltulijates huvi ilma ja ilmaga seonduva vastu ning et eestlastele läbi aegade oluliseks saanud ilma ended unustuste hõlma ei vajuks.

Ilmaraamatu materjali kogusid kokku:
Marju Konrad, Tiiu Lootus, Kristin Mäesalu, Signe Parve, Kairi Sepp, Maarja Sündema.

Projekti juhendajad:humanitaarteaduste instituudi prantsuse keele lektor Merilyn Meristo ja lingvistika ja tõlketeaduse dotsent Mari Uusküla.

TUTVU RAAMATUGA