Vastuvõtutingimused muutusid

Kuna sel aastal on riigieksamite korraldus tavapärasest erinev, otsustas TLÜ senat muuta ka meie vastuvõtutingimusi.

inimesed istuvad auditooriumis

Tallinna Ülikooli senat otsustas jätta Humanitaarteaduste instituudi ajaloo õppekaval välja inglise keele B1-taseme ning Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride (inglise keel ja kultuur) õppekaval inglise keele B2-taseme nõude – tänavu inglise keele riigieksamit ei toimu, nii pole kandidaatidel võimalik oma keeleoskust sellega tõestada. Mõlema eriala puhul kontrollitakse õpinguteks vajalikku keeleoskust vastuvõtueksami käigus.

Kõigil Loodus- ja terviseteaduste instituudi bakalaureuseõppe kavadel loobuti tingimusena emakeele riigieksamist ja rakendatakse (v.a. kehakultuur, millel oli juba varasemalt kehtestatud 100% vastuvõtueksam) 100% vastuvõtueksamit. Vaid vastuvõtueksamit arvestavad ka BFM, Haridusteaduste instituut ja Haapsalu kolledž.

Tutvu lähemalt https://www.tlu.ee/BAeksamid ja https://www.tlu.ee/MAeksamid.