Piret Lahti 20 aastat Tallinna Ülikoolis

Piret Laht, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi arhivaar-koguhoidja alustas Tallinna Pedagoogikaülikooli täiendkoolituse osakonna metoodikakabinetis tööd metoodikuna 2000. aasta esimestel tööpäevadel. 

20

Olin 1999. aastal tulnud ära üldhariduskoolist õpetajatöölt ja mul olid värsked mälestused ning visioon, millist abi õpetaja ootab. Peale kaht kuud metoodikuna kutsuti mind asendama ajutiselt koolitusjuhti, aga nagu ajutiste asjade ja tegevustega sageli juhtub: need muutuvad jäävateks.

Piret%20Laht_0.jpg

Alguses olid minu korraldada eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo, loodusõpetuse, geograafia ja bioloogia lühikursused. Sisemiste ümberkorralduste käigus lisandusid keemia, käsitöö ja kunstiõpetus. Samas õppehoones asus I korrusel Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum. Sealt saime alati abi nii uue kui vanema õppekirjanduse osas. Tolleaegne muuseumi direktor Ilmar Kopso oli nagu minagi lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse eriala. 

Omavahel kõneldes olin maininud, et sooviksin kunagi töötada arhiivis. Augustis 2003 tegigi Kopso mulle ettepaneku tulla tööle muuseumisse trükisekogu hoidjaks. Selle pakkumise võtsin rõõmuga vastu ja asusin muuseumis tööle novembris 2003. Ma pole kunagi kahetsenud oma tookordset otsust,” nendib Piret.

Tööd Eesti pedagoogika arhiivmuuseumis peab Piret oma esimesest kõrghariduse diplomist, eesti keel ja kirjandus, lähtudes unistuste tööks – terve päeva trükiste keskel. “Iga päev on võimalik trükistest midagi uut enda jaoks teada saada, et hiljem kasutada infot klientide suulistele või kirjalikele päringutele vastamisel. See valmistab suurt rõõmu, kui olen osanud uurija ree peale aidata selles mõttes, et ta on saanud meilt mingi teadmise, mis aitab edasi liikuda teda huvitava probleemiga. Ja kui inimene tuleb selle peale veel teisel päeval läbi, et tänada,” tõdeb Piret.

Väljakutseteks oma töös peab Piret tänapäeva noorele interaktiivsele põlvkonnale sajanditaguste haridusvaldkonda puudutavate trükiste tutvustamist haaraval ja arusaadaval viisil, kuidas ühildada vana ja uut, vanu töövõtteid pidevalt lisanduvate uute töövõtete, -vahendite ja -tehnikaga.

Kolleegid iseloomustavad Piretit inimesena, kellel jätkub alati tähelepanu ja kiitvaid sõnu töökaaslastele. Piretiga mingi tööülesande lahendamine on kindla peale minek – kui üks asi peab olema kokkulepitud ajaks valmis, siis on see tähtajaks mitte lihtsalt, vaid 120%. Pireti sügav kirjandus- ja kultuurihuvi ning teadmised garanteerivad valdkonna sisuliste küsimuste puhul alati põhjaliku ja kontrollitud faktiliste andmetega käsitluse. Tema hea suhtlemisoskus aitab klientidel end muuseumis alati oodatuna tunda.