TLÜ blogi

Tööjuubel – Heli Kaldas

Veebruarikuus tähistas 10. tööjuubeli täitumist Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas. Palju õnne!

Pilt - Heli Kaldas

Sul täitus jaanuaris 10 aastat Tallinna Ülikoolis töötamist. Kuidas Sa ülikooli tööle sattusid?

Sattusin ülikooli esmalt õppijana ja tolleaegne direktor, Eve Eisenschmidt, noppis alati üles usinad-rosinad ja pakkus tööd. Olen kolledžis töötanud üsna kaua. 2005. aastal alustasin õpetajate koostööle suunatud Haridus- ja nõustamiskeskuse käivitamisega ja kuna vahepeal olin teinud ka magistrikraadi hariduse juhtimises Tallinna Ülikoolis, siis sai minust õige pea ka kolledži õppejõud. 2014 valiti mind arendusspetsialistiks ja 2016 kolledži direktoriks. 
 

Nende aastate jooksul näeb ja kogeb ühes organisatsioonis nii mõndagi. Kuidas on Sinu arvates Tallinna Ülikool muutunud? Kuhu ülikool Sinu arvates suundub ja mis peaksid olema tuleviku sihid? 

Mäletan aegu, mil kõik alusdokumendid tuli paberkandjal viia peamajja, mis tänaseks on täiesti kadunud. Ülikooli keskne dokumendihaldussüsteem on teinud asjaajamised lihtsamaks ja seeläbi on aastate jooksul märgatavalt vähendatud ka mitteakadeemiliste töötajate hulka. Minu arvates TLÜ üldiselt ei ole väga palju muutunud - oleme õppijakesksed ja väärtustame oma kolleege, palume õppekavasid erinevates valdkondades, erinevatele sihtgruppidele.
 
Mis on muutunud, on meie õppija, kes aina enam soovib mõista seoseid teooria ja praktika vahel ning seda igapäevaellu rakendada. Võib olla on see kolledži õppijate eripära, et oma aega osatakse hinnata ja kontaktõppepäevad peavad pakkuma tunnet, et "tasus tulla". Sellist tunnet võiksime tunda me kõik. Kui mõelda ülikooli sihtidele, siis neid on arengukavades seatud nüüd üsna palju ning meie roll võiks olla suuta hoida sihte sihikul. 
 

Mis on möödunud aastatest Sulle kõige eredamalt meelde jäänud?

Olen sattunud ajale, mil sain tähistada kolledži 20. ja 25. sünnipäeva. Need on sageli ka kokkuvõtete tegemise ajad, mil mõistad kui palju tegelikult selles väikeses üksuses on tehtud. 
 

Mis Sind tööalaselt kõige enam innustab?

Minu kolleegid! Pole paremat tunnet, kui see, et sa tahad rõõmuga hommikul tööle minna. Kolledži arenguid viivad ellu kõik meie liikmed ja minul on seal vaid toetav roll. Inspireerivad ka õppijad - nemad on meil parimad! 
 

Milliste tööväliste tegevustega Sa endal sära silmis hoiad? 

Olen metsas ja rabas hulkuja, suvisel ajal pole paremat tegevust kui istuda ratta selga ja põrutada üle mere Hiiumaale. Paar aastat tagasi hakkasin ujumist õppima. Teate kui tore on 6.30 basseinis ujuda ja enne kella kaheksat mõnuleda mullivannis ja vaadata aknast kuidas linn kooliminevatest lastest kihab. Ja vahel koksin tennist ka, loen ja kuulan raamatuid ning mu uus vaba aja sisustus on minu armsad lapselapsed.