Teated

Tallinna Ülikool sai oma seaduse

Riigikogu võttis sel nädalal vastu valitsuse algatatud ja kõrgharidusseadusega seotud Tallinna Ülikooli seaduse. Sellega kehtestati ülikooli eesmärk, ülesanded, juhtimise ja rahastamise alused, samuti ülikooli vastutusala haridus-, humanitaaria-, loodus- ja sotsiaalteadustes ning kunstis.

TLÜ

Oluliseks muudatuseks on ülikooliväliste liikmete kaasamine ülikooli juhtimisse. Ülikooli juhtorganid on seaduse kohaselt nõukogu, senat ja rektor. Strateegilisi otsuseid tegev nõukogu on 11-liikmeline, kelle viis ülikoolivälist liiget nimetab haridus- ja teadusminister ning ühe liikme nimetab Teaduste Akadeemia. Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome ja õppetegevuse eest. Senati koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste esindajad. Rektor ülikooli juhtorganina ja senati esimehena vastutab ülikooli põhikirja, arengukava ja eelarve täitmise eest. Ülikooli tegevust rahastatakse riigieelarvest, rahastamise aluseid seadusega ei muudetud.

Kõrgharidusseadus lihtsustab ja korrastab kõrgharidusega seonduvaid õigusakte. Oluline on, et avalik-õiguslike ülikoolide autonoomia säilib. Seadus toetab karjäärimudeli kaasajastamist ning annab Tallinna Ülikoolile seadusliku aluse, et alustada käesoleva aasta sügisel üleminekut uuele karjäärimudelile, mille väljatöötamine on kestnud pisut üle kahe aasta.

Tallinna Ülikooli seadus jõustub 1. septembril 2019, uus juhtimismudel rakendub täies ulatuses 1. jaanuarist 2020.