Teade

Tallinna Ülikoolis toimub äkkrünnaku õppus

Mare maja sissepääs

 Tallinna Ülikoolis toimub 17. aprillil koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga äkkrünnaku õppus. Õppuse käigus imiteeritakse tulistamist ja kostavad valjud lasud. Õppus viiakse läbi piiratud alal ja selle eesmärk on harjutada tegutsemist kriisisituatsioonis.