Doktoritöö kaitsmine

Digitehnoloogiate instituudi doktorant Gerti Pishtari kaitseb doktoritööd

09.12.2021 kell 11.00 - 14.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

9. detsembril 2021. aastal algusega kell 11.00 kaitseb Gerti Pishtari Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudist doktoritööd "Aligning Learning Design and Analytics in Mobile Learning" („Õpidisaini ja analüütika ühitamine mobiilses õppes“).

Avalikku kaitsmist saab jälgida Zoomi vahendusel.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli vanemteadur Maria Jesus Rodriguez Triana ning Tallinna Ülikooli vanemteadur Terje Väljataga.

Oponendid on Pompeu Fabra Ülikooli professor Davinia Hernández-Leo ning Avatud Ülikooli teadur Alexander Mikroyannidis.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.