Doktoritöö kaitsmine

Loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorandi Madis Põdra doktoritöö kaitsmine

12.03.2021 kell 12.00 - 15.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

12. märtsil 2021. aastal algusega kell 12.00 kaitseb Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Madis Põdra doktoritööd "Expansion of alien American mink, Neovison vison, and translocation of captive-bred European mink, Mustela lutreola: assessing impact on the native species' conservation" („Mingi (Neovison vison) leviku ja euroopa naaritsa (Mustela lutreola) loodusesse taasasustamise mõju loodusliku liigi kaitsele“).

Avalik kaitsmine toimub Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad on Eesti Maaülikooli külalislektor Tiit Maran ning Tallinna Ülikooli külalisprofessor ja vanemteadur Tiiu Koff.

Oponendid on Tartu Ülikooli professor Asko Lõhmus ning Londoni Zooloogiaühingu vanemteadur John G. Ewen.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.