Doktoritöö kaitsmine

Ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Karin Streimanni doktoritöö kaitsmine

15.12.2021 kell 16.00 - 19.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

15. detsembril 2021. aastal algusega kell 16.00 kaitseb Karin Streimann ühiskonnateaduste instituudist doktoritööd "Preventing Mental Health Problems in Elementary Schools: Effectiveness of a Universal Classroom-Based Preventive Intervention (PAX GBG) in Estonia " („Vaimse tervise probleemide ennetus algkoolides: universaalse klassis elluviidava ennetava sekkumise (VEPA Käitumisoskuste Mäng) tulemuslikkus Eestis “).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomi vahendusel.

Doktoritöö juhendajad onTallinna Ülikooli professor Merike Sisask ning Tallinna Ülikooli professor Karmen Toros.

Oponendid on Cardiffi Ülikooli vanemlektor Jeremy Segrott ning Thomas More'i Rakenduskõrgkooli lektor ja teadur Geertje Leflot.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.