Doktoritöö kaitsmine

Ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Kersti Kriiski doktoritöö kaitsmine

06.11.2020 kell 12.00 - 15.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

6. novembril 2020. aastal algusega kell 12.00 kaitseb Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Kersti Kriisk doktoritööd "Intergovernmental Relations and Territorial Disparities in Access to Local Social Policy Measures: The Case of Estonia" („Kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavus lähtuvalt valitsemistasandite vahelistest suhetest ja territoriaalsetest eripäradest: Eesti-sisene uuring “).

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli saalis M648.

Kaitsmist saab kuulata ning kraaditaotlejale küsimusi esitada ka Zoomi keskkonnas.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli vanemteadur Lauri Leppik ning Stockholmi Ülikooli dotsen Renate Minas.

Oponendid on Viini Ülikooli professor Yuri Kazepov ning Leedu Sotsiaaluuringute Keskuse vanemteadur Jolanta Aidukaitė.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.