Ühe Minuti Loeng

1 Minuti Loeng: mis iseloomustab kriisi ajal meie vaimset tervist?

Juba paar kuud oleme elanud muutunud tingimustes ja oludes. Rasked ajad mõjuvad inimeste vaimsele tervisele erinevalt. Võime tunda erinevaid emotsioone – hirmu haigestuda või surra, hirmu olla lähedastest ja sõpradest eemal. Samuti muret sissetuleku languse või hakkamasaamise pärast, aga ka üksildustunnet või igavust.

ärevus

Mõned inimesed kohanevad muutustega kiiremini ja kergemalt. Osadele inimestele aga võib praegune olukord tekitada erinevat sorti probleeme, sealhulgas vaimse tervise probleeme. Suureneda võivad depressiooni ja ärevuse sümptomid. See kõik viitab stressireaktsioonile vastuseks ootamatule ja kontrollimatule olukorrale.

Milline on olukord Eestis? Seda alles teadlased selgitavad välja. Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased viivad läbi mitmes eri andmekogumise laines uuringut, mille eesmärk on kaardistada vaimse tervise ja heaolu erinevaid tahke uue kroonviiruse pandeemia tingimustes eriolukorra käigus ja selle järgselt.

Meid huvitab, kas ja kuidas muutub Eesti elanike vaimne tervis eriolukorra käigus ja järgselt ning mis iseloomustab käesoleval hetkel eesti elanike vaimset tervist? Uuring aitab meil paremini aru saada meie elanike vaimse tervise hetkeseisust.

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni ekspertarvamus toob välja, et oluline on tagada elanikkonna täpne ja pidev informeeritus kroonviirusest, nakatumise võimalustest ja viisidest ning sellest, kuidas igaüks saab oma füüsilist ja vaimset tervist hoida.

Mida siis teha, et oma vaimset tervist hoida? Hoidke rutiini, viibige värskes õhus, suhelge lähedaste ja sõpradega. Tuletage endale meelde, et kuigi hetkel ja ka lähitulevikus võib olla raske, on see üks eluperiood, mis möödub. Kui sellest hoolimata tunnete, et ei tule praeguses olukorras toime, ärge jääge üksi, vaid küsige abi ja võtke ühendust vaimse tervise spetsialistiga.