Teadus

EKSPERT EETRIS ⟩ Marko Vainu: kas inimene saab Eesti siseveekogude heaolule kaasa aidata?

Tänases Tallinna Ülikooli vestlussaates “Ekspert eetris” tuleb sel korral juttu Eesti siseveekogude olukorrast ja inimtegevuse mõjust veekogude heaolule. Teemat avab Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadur Marko Vainu.

Marko Vainu

Marko Vainu annab ülevaate sellest, millises seisus on Eesti veed täna ja ja kuidas seda hinnatakse. “Eestis hinnatakse regulaarselt üle 600 vooluveekogu ja vooluveekogu lõigu seisundit ja nendest on viimastel aastatel olnud 60% heas ökoloogilises seisukohas. Samas järvede puhul, mida samuti regulaarselt hinnatakse umbes 90 kohas, on seisund viimase kümne aasta jooksul läinud oluliselt halvemaks ehk viimastel andmetel on neist vaid 25% heas ökoloogilises seisukorras”, rääkis Vainu.

Marko Vainu toob välja aspektid, mille järgi üldse hinnatakse Eesti veekogude olukorda ja räägib lisaks inimtegevuse mõjust neile. “Suure põllumajandustegevusega piirkondades on põllumajandus koormus suur ja see muutub järjest suuremaks. Seda on eelkõige näha põhjavee andmetest, mis ei ole küll siseveekogud, aga näiteks Pandivere kõrgustikul, mis on meie kõige põllustatum ala, siis seal on samal ajal ka karstiala ja kõik sademed lähevad põhjavette ja kui seal on põld, siis sealt jõuab sinna ka väetis ning sealt edasi liigub see jõgedesse ja järvedesse”, selgitab Vainu. Marko Vainu räägib lisaks ka inimese rollist siseveekogude heaolu hoidmisele kaasa aitamisest.

Saadet juhib Tallinna Ülikooli ajakirjanduse õppekava viimase aasta üliõpilane Katriin Lepik.

Vaata saadet