Teade

Tallinna Ülikooli teadlased uurivad inimeste vaimset tervist

Tallinna Ülikooli teadlased uurivad inimeste vaimset tervist

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased soovivad teada saada, milline on Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu praegusel hetkel seoses COVID-19 pandeemia jätkumisega ja sõjaga Ukrainas. Küsitlus viiakse läbi eesti keeles. Uuringu käigus kogutud andmeid analüüsitakse anonüümsel kujul ja uuring on kooskõlastatud Tallinna Ülikooli eetikakomiteega. Küsitlus on avatud kuni 18. aprillini ja selle täitmine võtab aega umbes 15-20 minutit.

Uuringumeeskonna liige Kristjan Kask kommenteerib olukorda järgmiselt: „Veebruari lõpus alanud sõda Ukrainas võib inimestes tekitada erinevaid emotsioone – viha, hirmu, ärevust, kurbust. Võib eeldada, et stressi tase on tõusuteel kuna teadmatust ja määramatust on palju. Eelnevale lisandub COVID-19 pandeemia, mis on praeguseks kestnud kaks aastat. Sellepärast soovime täpsemalt teada saada, milline on Eesti elanike vaimne tervis ja heaolu käesoleval hetkel. Suur tänu kõigile, kes otsustavad küsitluses osaleda!“

Uuringu läbiviijad on Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased Kristjan Kask, Karel Kulbin ja Valeri Murnikov.

Lisainfo uuringu kohta: multiperp@gmail.com

Asu küsitlust täitma